Синдикалните организации в 15 университета настояват за незабавно отпускане на субсидията от 20 млн. лв.

Синдикалните организации на ВОН-КНСБ в 15 висши училища в България изпратиха днес протестни писма, с които настояват за незабавно отпускане на допълващата субсидия от 20 млн. лв. за издръжка на обучение, предвидена в бюджета за тази година.

Отворените протестни писма са от организациите в НМА “Проф. Панчо Владигеров”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, СА “Д.А. Ценов”, СУ “Св. Климент Охридски”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Аграрен университет – Пловдив, Лесотехнически университет – София, НАТФИЗ, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, УАСГ, УНСС, УХТ-Пловдив, ХТМУ, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Те са адресирани до Народното събрание, комисиите по бюджет и финанси и образование и наука, Министерския съвет, министерствата на финансите и на образованието и науката, Съвета на ректорите в България, Европейската комисия и европейския комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.

С писмата се настоява още с актуализацията на бюджет 2022 г. да се предвидят нови 20 млн. лв. за допълваща субсидия за издръжка на обучение.

От ВОН-КНСБ припомнят, че настояват приетите средства в чл. 1, ал. 5, ред 2.9 от ЗДБ за 2022 г. – субсидия за издръжка на обучение в размер на 20 млн. лв. да бъдат преведени без условия на държавните висши училища. Сега, не с актуализация на бюджета, както бе заявено на 2 юни 2022 г., в пленарната зала на Народното събрание.

Отделно в момента в Бюджета на държавните висши училища липсват средствата за увеличение на стипендиите на докторантите от 01.04.2022 г. (от 550 лв. на 750 лв.). ВОН-КНСБ настояваше и продължава да настоява тези средства да са на база не по-малко от 1000 лв. стипендия, което към 1 април, когато влезе в сила действието на Бюджет 2022, е в размер на 11 млн. лв. За съжаление, те не бяха предвидени в бюджетите на ДВУ. Затова в предстоящата актуализация на Бюджет 2022 искаме средства за стипендиите в субсидиите на ДВУ. В случай че МОН е превел под някаква форма такива средства (както беше обявено за увеличение на стипендиите на докторантите на 750 лв.), то при актуализацията настояваме те да са не по-малко от 1000 лв., което за следващото шестмесечие е в размер на допълнителни 4 млн. лв.

Следователно ВОН-КНСБ настоява да се предвидят в актуализацията на Бюджет 2022 за висше образование и наука общо 24 млн. лв. за следващото шестмесечие, при условие, че на висшите училища са предоставени допълнителни средства за стипендиите на докторантите. При липса на това условие, новите средства за ДВУ са 20 млн. лв. за издръжка на обучението и 7,3 млн. лв. за стипендии на докторантите, или общо 27,3 млн. лв. Така общо за 2022 г. средствата за държавните висши училища трябва да са 47,3 млн. лв.