23 станаха университетите с протестни писма заради субсидията от 20 млн. лв.

Синдикалните организации на ВОН-КНСБ в още 8 университета изпратиха протестни писма, с които настояват за незабавно отпускане на субсидията за издръжка на обучение в размер на 20 млн. лв., предвидена за заплати и залегнала в бюджета за тази година.

Други 15 висши училища изпратиха своите отворени писма до институциите вчера. Към призива им да се отпуснат вече гласуваните средства с бюджет 2022 г. без други условия, както и с актуализацията му да се предвидят нови 20 млн. лв., както и средства за увеличаване на стипендиите на докторантите, днес се присъединиха и от Тракийски университет, Стара Загора, Икономически университет – Варна, Националната художествена академия, Национална спортна академия “Васил Левски”, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово. Така декларации изпратиха 23 от общо 29 висши училища с принципал Министерство на образованието и науката, т.е. без медицинските университети.

Протестните писма са адресирани до Народното събрание, комисиите по бюджет и финанси и образование и наука, Министерския съвет, министерствата на финансите и на образованието и науката, Съвета на ректорите в България, Европейската комисия и европейския комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел.

Още за проблема вижте тук