Нова синдикална организация бе учредена в МБАЛ-Благоевград АД

Нова синдикална организация бе учредена в МБАЛ- Благоевград АД. Тя вече входира покана за стартиране на колективни трудови преговори.

Към момента синдикалните членове в лечебното заведение наброяват 202-ма. Избран е екип за преговори, който включва ръководството на синдикалната организация, представители на отделения, експертен състав: ТКС на Федерацията на синдикатите в здравеопазването и Регионален съвет на КНСБ- Благоевград. В преговорите ще участва и зам.-председателят на ФСЗ д-р Пламен Радославов.