МОТ добави безопасните условия на труд към основните права в областта на труда

Безопасните и здравословния условия на труд са основно човешко право за всеки работник. Те бяха включени в рамката на МОТ за основните принципи и права в областта на труда с резюлюция, приета днес от Комитета по общите въпроси по време на 110-тата сесия на Международната конференция на труда. Тя се провежда от 27 май до 11 юни в Женева с участието на представители на правителствата, работниците и работодателите от 187 държави – членки на Международната организация на труда.

Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда е приета на 86-тата сесия през 1998 г. и включва четири групи фундаментални права: свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне; премахването на всички форми на принудителен или задължителен труд; ефективното премахване на детския труд; премахването на дискриминацията по отношение на заетостта и по професионален признак.

С резолюцията, одобрена днес, към Декларацията на МОТ бе добавен и пети основен принцип и право – безопасната и здравословна работна среда. Промяната, направена от МКТ – парламентът на ООН по въпросите на работното място, е първото разширяване на основните човешки права на работниците от четвърт век насам.

Над 3 милиона работници годишно умират поради работата си, а десетки милиони други страдат от наранявания и влошено здраве. Победата, резултат от продължителна тригодишна кампания на синдикатите, професионалистите и лекарите, както и на семействата на жертвите на трудови злополуки, ще започне да обръща тази смъртоносна вълна, посочват от МОТ.

С решението днес Конвенцията за безопасност и здраве при работа от 1981 г. (№ 155) и Конвенцията за насърчаване на рамката за безопасност и здраве при работа от 2006 г. (№ 187) стават основни конвенции и всички държави – членки на МОТ, са длъжни да ги спазват.

“Ковид пандемията безспорно показа, че са необходими действия за защита на работниците, които твърде често са принудени да избират между здравето и прехраната си. Никой не трябва да умира само за да си изкарва прехраната. Работниците и профсъюзите по целия свят отбелязват Международния ден в памет на работниците на всеки 28 април, скърбейки за мъртвите и борейки се за живите. Сега трябва да отпразнуваме тази победа и да се заемем с осъществяването на тези права”, коментира генералният секретар на МКП Шарън Бъроу

Предстои синдикатите в целия свят да проведат кампания за увеличаване на броя на страните, които ратифицират и прилагат всички конвенции на МОТ за здраве и безопасност, като предоставят на работниците право на консултации относно оценките на риска, премахване на токсичните химикали и токсичната организация на труда, включително дългите работни часове, както и безплатни предпазни средства и обучение и право на отказ от опасна работа.

Профсъюзите ще водят кампания и за разширяване на достъпа до служби за трудова медицина (над 20 % от работниците в света в момента имат такъв достъп), както и за универсално обезщетение за болест от първия ден, повече правомощия за синдикалните представители по безопасност на труда и повече съвместни комитети по безопасност, съобщиха още от МОТ.

В резолюцията се посочва, че безопасните условия на труд се добавят в рамката с основните права “като се отчитат жизненоважното значение на безопасността и здравето при работа, което убедително бе доказано от ковид пандемията и нейното дълбоко и трансформиращо въздействие върху света на труда” и предвид това, че “безопасните и здравословни условия на труд изискват активното участие на правителствата, работодателите и работниците чрез система от определени права, отговорности и задължения, както и чрез социален диалог и сътрудничество”.