Вдигат отново заплатите в детско и училищно здравеопазване в Благоевград

Медицинските специалисти в бюджетно звено „Дневни детски ясли и детска кухня“- Благоевград подписаха на 9 юни нови допълнителни споразумения към трудовите си договори. Те са за увеличение на основните работни заплати с още 60 лв., като достигнаха ниво от 1270 лв.

Това стана след срещи и разговори на Силвия Христова, и.д. областен координатор на КНСБ за Благоевград и Елка Тодорова, председател на СО на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към конфедерацията с кмета на община Благоевград Илко Стоянов и директора на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ Борис Механджийски. Преди два месеца – от 1 април 2022 г. беше договорено 10% увеличение на работните заплати на медицинските специалисти и немедицинския персонал.