Делегация от Лиеж е на посещение в София по проекта #UniоnMigrantNet

На 13 юни 2022 г. стартира предпоследната дейност на проекта #UniоnMigrantNet  и градовете заедно за интеграция, която е програма за взаимно обучение. КНСБ бе домакин на делегацията, която бе с представители на Европейската конфедерация на профсъюзите, синдикатът FGTB в гр. Лиеж и неправителствени организации от Атина и Лиеж:  Полин Малет и Серж Дакпуи (Monde des Possibles), Ваня Неделчева (EKA), Робин Спрумонт (CEPAG) и Розарио Мармол-Перес (FGTB на Лиеж).

Първият ден от партньорския обмен започна с кратко експозе на Ина Атанасова, съветник на президента на КНСБ и ръководител на проекта. Тя обърна внимание, че КНСБ работи по проблемите на интеграцията на пазара на труда от 2013 г. и това е така, защото преди войната в Сирия гражданите от трети държави (ГТД) не проявяваха интерес да останат в България и да се реализират.

Дейността на Конфедерацията за и с граждани от трети държави бе представена от главния експерт Атанаска Тодорова. В своето изказване тя обърна внимание на множеството безплатни обучения за ГТД по трудови и осигурителни права и задължения в страната. Издадена бе брошура на английски, арабски, български, руски и украински език „Искам да работя в България. Какво трябва да знам?“, която стига до гражданите от трети държави чрез мрежата от неправителствени организации, които работят на терен. В регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет и в информационното бюро има постери на английски, арабски и български език за трудово-осигурителните права в страната. Специално за проекта бе изработен филм на английски и български език.

Експозе на разработения от Института за социални и синдикални изследвания Анализ за достъпа на граждани на трети държави до българския пазар на труда направи изследователят Ивайло Динев. Анализът е изготвен преди ковид пандемията и преди военните действия в Украйна. Основните пречки пред заетостта на граждани на трети държави в България са езиковата бариера, условия на труд и спазването на работното време и дискриминацията на работното място. Препоръките, които бяха изведени от анализа са: качествени и безплатни курсове по български език по време на процеса на интеграция в пазара на труда и на работното място; курсове за преквалификация и трудова ориентация; гарантиране и спазване на трудовите и гражданските права на гражданите на трети държави; подобряване на достъпа до здравни грижи и др.

Срещата приключи с връчването на плакета 30 години КНСБ на Розарио Перес от FGTB, Лиеж.