Делегация от Лиеж посети общинския център за бежанци от Украйна

Делегацията от гр. Лиеж с партньори по проекта #UniоnMigrantNet посети днес Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани и общинския център за приемане на бежанци от Украйна на Централна гара.

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани се администрира от Българския червен кръст и Асоциация за развитие на София. А общинският център за приемане на бежанци от Украйна на Централна гара е отговорност на Столична община, но и подпомаган от НПО, доброволци и дарители – частни лица и фирми. В рамките на тези две посещения те се потопиха в работата на социалните работници и установиха, че добрата координация между различните институции и неправителственият сектор водят до добри резултати. Например, изготвянето на график за работата на доброволци от синдикатите и НПО в Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани всъщност предоставя всички видове услуги на едно място.

Работата на терен позволи запознаване на партньорите по проекта с пътя на интеграция на гражданите на трети държави (ГТД) в България.