Директивата за минималните заплати бе подкрепена от Съвета на ЕС

Около 24 милиона работници в Европа ще могат да получават по-справедливи заплати, след като правителствата на ЕС подкрепиха силна директива за минималните заплати и колективното договаряне, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

След като миналата седмица институциите на ЕС постигнаха споразумение по проекта, днес той беше одобрен от посланиците на държавите – членки на ЕС на заседанието на Съвета на постоянните представители.

Срещата беше последното голямо препятствие, което проектът за директива трябваше да преодолее преди окончателното му подписване от членовете на Европейския парламент и министрите през септември.

Одобреното днес предложение включва:

  • Рамка за адекватност на законоустановените минимални заплати, която гарантира, че държавите членки трябва да вземат предвид покупателната способност, издръжката на живот и производителността.
  • Задължение на държавите членки да насърчават колективното договаряне и да се борят с разбиването на профсъюзите. Държавите, в които обхватът на колективното трудово договаряне е под 80%, ще трябва да изготвят план за действие в подкрепа на колективното трудово договаряне.
  • Засилване на участието на синдикатите в определянето и актуализирането на законоустановените минимални заплати, където те съществуват такива.
  • Изискване към дружествата, които сключват договори за обществени поръчки, да зачитат правото на сдружаване и колективно договаряне в съответствие с конвенции 87 и 98 на МОТ.

Държавите членки със законоустановени минимални заплати ще трябва да проверяват дали тези критерии са изпълнени, което ще помогне да се гарантира, че държавите вече не могат да определят заплати, водещи до бедност.

Това ще допринесе и за по-справедливо заплащане на труда, като се насърчи колективното договаряне и се гарантира, че заплатите ще бъдат в крак с нарастването на производителността.
Данните на ЕКП показват, че от 2019 г. насам европейските работници щяха да получат 116 млрд. евро повече, ако увеличението на производителността бе довело до по-високи заплати, както е предвидено.

“Заплатите никога не трябва да оставят работниците и техните семейства да живеят в бедност, но това е реалността в цяла Европа от твърде дълго време. Тази директива ще бъде огромен стимул за милионите хора, които се борят да плащат сметките си и да изхранват семействата си. Една силна директива за заплатите ще покаже, че Европа отново е на страната на работещите хора, и ние призоваваме членовете на ЕП и министрите да я подпишат, за да могат работещите хора да почувстват ползите от нея възможно най-скоро. Тази директива ще бъде от полза и за всички работници, като гарантира, че държавите членки трябва да защитават и насърчават колективното договаряне като най-доброто решение за постигане на наистина справедливи заплати за всички. Европейското синдикално движение сега ще се подготви да гарантира, че директивата ще премине през последните етапи на приемане и ще бъде правилно приложена в цяла Европа. Ще останем бдителни, докато заплатите, водещи до бедност не останат в историята”, коментира заместник-генералният секретар на ЕКП Естер Линч.