По #UniоnMigrantNet КНСБ представи актуални данни за бежанците в България

В последния ден от визитата на делегация от гр. Лиеж за обмен на опит по проекта #UniоnMigrantNet гостите се срещнаха с представители на Столична община. Те се запознаха с общинските политики за интеграция на граждани от трети страни, проблемите и предизвикателствата, добрите практики и извлечени поуки.

Посещението на делегацията приключи със заседание в КНСБ с актуална информация за потърсилите закрила лица в България, постъпилите запитвания по Регламент (ЕС) 604/2013 към 31 май 2022 г., получилите бежански и хуманитарен статут и др. В края на срещата всеки един от участниците сподели свои впечатления от програмата за взаимно обучение.

Проектът #UniоnMigrantNet е в последната си фаза и българските партньори, КНСБ и АРС планират финалната конференция в България през месец септември. На този форум ще бъдат споделени научените уроци и идеи за подобряване на интеграцията на всички хора, които са принудени да напуснат страната си в търсене на по-добър живот за себе си и своите семейства.