Вдигат с 15% заплатите в детско и училищно здравеопазване в Ловеч от 1 юли

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова и председателят на синдикалната организация на КНСБ Детско и училищно здравеопазване Ценка Борисова подписаха на 21 юни нов Колективен трудов договор. Той предвижда вдигане от 1 юли с 15 процента на работните заплати на медицинските специалисти в детските ясли и медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата.

Чрез новия колективен договор се запазват и надграждат досегашните придобивки на служителите с параметрите на колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” от април тази година. Основният платен годишен отпуск за всички служители, страна по договора, в зависимост от трудовия стаж е в размер до 24 работни дни. За работещите в училищата, 1 ноември – Денят на народните будители, е неприсъствен ден и се отчита като платен служебен отпуск. На работниците и служителите, за които се изисква издаването и воденето на здравни книжки, Община Ловеч ще осигурява за своя сметка медицински изследвания и ще финансира ежегодното подновяване на здравните книжки.

Увеличава се и размерът на средствата за работно облекло. При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако е работил през последните десет години при един и същ работодател, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от седем месеца.

Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване в Община Ловеч е валиден за срок от две години.

Снимка: Интернет страница на Община Ловеч