Брой 2/ 2022 г.

Съдържание на броя:

НА ФОКУС
– Младите хора на европейския трудов пазар

НОВИНИ ОТ МКП
– Синдикатите призовават здравето и безопасността на работното място да бъдат основно право на всички трудещи се
– МКП приветства решенията на Петата глобална конференция за премахване на детския труд
– Глобален индекс за правата на МКП

НОВИНИ ОТ МОТ
– Възстановяването на пазара на труда върви в обратна посока
– Международната конференция на труда е закрита с огромни постижения

– Само 6% от надомните работници получават цялостна социална защита

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
– Преглед на прогреса на стратегията за права на хора с увреждания

НОВИНИ ОТ ЕКП
– Европа е по-близо до Директива за минимално заплащане
– Европейските работодатели и синдикати подписват историческо споразумение

НОВИНИ ОТ ОИСР
– Как икономиката на гъвката работа може да подобри живота в градовете (Превод на статия на Матю Кан)

Изтегли броя като PDF