Бюджетната комисия одобри голяма част от исканията на КНСБ за ръст на заплатите

Исканията на КНСБ за ръст на възнагражденията на работещите в МВР, образованието, висшите училища, Стопанска академия, общинските администрации, НИМХ, библиотеки и музикално-сценични изкуства бяха подкрепени от бюджетната комисия на парламента при гласуването на второ четене днес на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет.

Депутатите одобриха 173 млн. лв. за ръст на заплатите на работещите в МВР с 20% от 1 юли. За увеличението от НСПС “Огнеборец” настояват от началото на годината, проведен бе и протест през февруари, но предложението не залегна в бюджет 2022, влязъл в сила от 1 април.

Гласувани бяха и 150 млн. за образованието, които ще са за ръст на възнагражденията, както и за обезпечаване издръжката на детските градини.

20 млн. лв. от държавния бюджет ще бъдат насочени за увеличение на субсидиите за издръжка на обучението на държавните висши училища. Те ще се разпределят по комплексна оценка за качеството на обучение в съответствие с реализацията на пазара на труда. Искането за нови 20 млн. лв. за допълваща субсидия за издръжка на обучение бе направено от ВОН-КНСБ в началото на юни. От синдиката настояха общо за годината средствата да станат 40 млн. лв. Новите 20 млн. ще бъдат насочени към академичния състав и служителите във висшите училища, които имат пряко отношение към качеството на учебния процес. Те ще бъдат осигурени от гласуваните 760 млн. лв. в приходната част на актуализирания бюджет.

Подкрепа получи и предложението на ВОН за 7 млн. лв. за увеличение на субсидията за социално-битови разходи на студентите и докторантите, за ръст на стипендиите и на нормативите за храноден и леглоден за студентите. Депутатите одобриха и искането на ВОН-КНСБ за 1,9 млн.лв. за НИМХ за увеличение на заплатите с 20%.

С актуализацията бюджетната комисия подкрепи 30,3 млн. лв. за ръст на възнагражденията на работещите в общинските администрации. 100 млн. лв. се предвиждат за капиталови разходи на общините.

За библиотеките и музикално-сценичните изкуства бяха одобрени допълнителни 1,4 млн. лв.

Бюджетът на Селскостопанска академия ще бъде увеличен с 5,5 млн. лв. За това настоя КНСБ, то ще позволи ръст на възнагражденията на работещите в академията. Работещи в нея учени, членове на синдикалната организация към ФНСЗ, от Троян, София и Пловдив тази сутрин настояха за промяната и по време на протестната акция на КНСБ “За по-високи доходи на работещите с актуализацията на бюджет 2022” до сградата на Народното събрание.

Комисията одобри и предложение, за което КНСБ настоява отдавна, за разширяване на обхвата на целевото подпомагане за отопление. Гласуваният текст предвижда това да стане след анализ на шестмесечните резултати и в рамките на консолидираната фискална програма.

Приета бе и финансова подкрепа от 110 млн. лв. за обществения транспорт, за каквото конфедерацията също настоява. Според решението на комисията градският транспорт в София ще получи 74 млн. лв., 16,5 млн. – за други общини, 20 млн. – междуселищните линии.

Преди и по време на заседанието на комисията до сградата на Народното събрание се проведе протестната акция на КНСБ за увеличение на доходите на работещите и на минималната заплата от 710 но 760 лв. с актуализацията на бюджета от средата на годината.

КНСБ настоява за поне 15% ръст на заплатите на заетите в публичния сектор и 20 на сто в агенциите, работещи “на терен”.