Отворено писмо до народните представители от ФНСЗ и ФСОГДП

Федерациите на независимите синдикати в земеделието и на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ, както и Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ – КТ „Подкрепа“ , изпратиха днес Отворено писмо до народните представители. С него те излагат отново своите искания, свързани с актуализацията на бюджет 2022 г.

Протестната акция на КНСБ “За по-високи доходи на работещите с актуализацията на бюджет 2022” продължава и днес, както и утре, когато се очаква приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на второ четене.

На протестната палатка на КНСБ до Народното събрание своите искания за ръст на възнагражденията утре, 29 юни, ще защитят работещи в Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция Борба с градушките, Изпълнителна агенция по горите. В акцията ще се включат представители и на трите федерации, както и на други основни членове на КНСБ.

Публикуваме текста на Отвореното писмо:

                        

Уважаеми госпожи и господа народни представители ,

Ние, работещите в Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по горите, сме безкрайно разочаровани за пореден път от незаинтересоваността на народните представители в Република България относно нашите справедливи искания за структурни промени на двете агенции и изваждането им реално от сферата на управление на Министерство на земеделието със съответния бюджет, който да гарантира достойни заплати и условия на труд, отговарящи на възложените ни със закон контролни функции за опазване живота и здравето на българските граждани, както и опазването и устойчиво стопанисване и управление на горите на България. Вие демонстрирахте това, като не приехте в Комисията по бюджет и финанси, проведена на 27 юни 2022 г., нашите искания за :

  1. Приемане на решение за структурни реформи в двете агенции – Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по горите и прехвърлянето им на пряко подчинение на Министерски съвет реално с нужните законови и нормативни промени. Тези структурни реформи бяха част от коалиционното споразумение и не са реализирани към този момент, което се явява пречка за актуализация на бюджета на двете агенции.
  2. Приемане на актуализация на бюджета на БАБХ и ИАГ, който да гарантира увеличение на работните заплати с минимум 30% на работещите в тях. Замразяването на работните заплати е нелогично действие предвид прогресиращата инфлация и намаляваща покупателна способност в условията на  икономическа криза. Ниските доходи довеждат до масово напускане на качествени служители и в двете агенции.
  3. Приемане на актуализация на бюджета на БАБХ и ИАГ като част от бюджета на Министерския съвет, който да гарантира качествено изпълнение на техните контролни функции и дейности в размер на:
  • БАБХ – 145 703 742 лв.
  • ИАГ – 42 058 600 лв.

Уважаеми народни представители ,

Заявяваме, че сме готови да отстояваме нашите искания с всички позволени ни от закона средства , включително протести и стачни действия.

Надяваме се, че всички Вие ще проявите държавническо поведение и ще удовлетворите нашите искания с приемането на актуализацията на бюджета на Република България за 2022 г.

Ние ще бъдем до Вас и ще наблюдаваме Вашата работа считано от 29 юни 2022 година.

 

За Федерация на независимите синдикати от земеделието – Валентина Васильонова

За Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост – Петър Абрашев

За НФ“ Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ – Анелия Иванова