Нова синдикална организация бе учредена в КРЗ Порт Бургас

Нова синдикална организация на КНСБ бе създадена на 29 юни в КРЗ Порт Бургас.

Учредителното събрание бе в Регионалния съвет на конфедерацията в Бургас със съдействието на областния координатор Мая Сариева.

За председател на новосъздадената синдикална организация бе избрана Росица Стоянова, която е експедитор “стоки и товари”. Дружеството има 100 работници и служители.