ЕКП: Необходими са действия за превенция на психосоциалните рискове на работното място

Тази седмица Европейският парламент ще призове Комисията да предложи законодателни действия за превенция на психосоциалните рискове – за втори път само в рамките на четири месеца, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

В разгара на кризата с психичното здраве в Европа, при която 60% от всички работни дни се губят заради психосоциални рискове, докладът “Психичното здраве в цифровия свят на труда” ще бъде приет единодушно от членовете на ЕП.

Въпреки ангажимента за модернизиране на законодателството в областта на здравето и безопасността, психичното здраве, с което 25% от гражданите на ЕС имат проблеми през живота си, все още не е разгледано в специализирана рамка, посочват от ЕКП.

Европейските синдикати, част от платформата EndStress.EU (ЕКП, Съветът на европейския професионален и управленски персонал (Eurocadres),  Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните, туризма (EFFAT), Европейската синдикална федерация на държавните служители (EPSU) и industriAll), изпратиха писмо до комисар Никола Шмит, за да предложат законодателни решения и да подчертаят, че:

– Една четвърт от европейските работници смятат, че безопасността или здравето им са изложени на риск поради работата им;
– Европейската икономика губи 620 млрд. евро годишно само поради депресия, свързана с работата;
– Работниците в 80% от предприятията в ЕС определят поне един психосоциален рисков фактор като наличен на работното им място, докато по-малко от 40% от работодателите в ЕС имат планове за действие за предотвратяване на психосоциалните рискове на работното място;
– 88% от работниците в ЕС изпитват проблеми със стреса на работното място;
– Вероятността младите хора да изпитат депресия или тревожност е до четири пъти по-голяма от тази при възрастните, като през 2021 г. 64% от младите хора на възраст между 18 и 34 години са изложени на риск от депресия.

Заместник-генералният секретар на ЕКП Клаес-Микаел Стал коментира, че никой не бива да излага здравето си на риск заради работата си. Нашите членове, европейските работници, както в публичния, така и в частния сектор, преминаха през множество кризи през последните години. Пандемията COVID-19, инвазията в Украйна и нарастващите разходи за живот създадоха безброй рискове за психичното здраве на нашите граждани. Те се нуждаят от адекватна защита на работните места, заключи той.

Проучванията показват, че директива на ЕС може да облекчи тежестта, с която се сблъскват европейските работници, като осигури еднакво минимално ниво на защита. Реакцията на тази криза е различна в държавите-членки, като необвързващите инструменти и ресурси за работодателите се оказват недостатъчни, каза президентът на Eurocadres Найла Глейз. Въпреки че оценяваме ролята на колективните трудови договори, насоките за работното място и всички други мерки, тези усилия трябва да бъдат подкрепени от законодателство на равнище ЕС. Призоваваме Комисията да предложи достатъчно силно законодателно решение, за да се справи с настоящата епидемия от проблеми с психичното здраве на работниците.