КНСБ изготви брошури на украински и руски език за лица с временна закрила

КНСБ изработи брошури на руски и украински език за лицата, които са получили временна закрила, относно техните права за достъп до българския пазар на труда, трудовите и осигурителни права.

Брошурите са разпространени в регионалните структури на конфедерацията в цялата страна и в мрежата от неправителствени организации, които работят на терен с гражданите, получили временна закрила.

Временната закрила е нов статут за Европейския съюз, който се въвежда за срок от 1 година, считано от 24 февруари 2022 г.  и може да бъде удължен при необходимост. Право на временна закрила имат лица, разселени от Украйна на или след 24 февруари 2022 г., както и на лица без гражданство или граждани на трети страни, различни от Украйна, на които е била предоставена международна закрила или друга равностойна закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г.

Брошурата на украински език можете да изтеглите от тук.

Брошурата на руски език е достъпна тук.