Позиция на Синдиката на железничарите в България

Във връзка с решението на министъра на транспорта и съобщенията за създаване на „Национална компания Български държавни железници“ ЕАД Синдикатът на железничарите в България – КНСБ изразява следните притеснения и поставя няколко въпроса:

  1. Министерството на транспорта не е представило никакъв анализ, основан на разчети, за очакваните ползи и ефекта от планираното създаване на „Национална компания Български държавни железници“ ЕАД.
  2. Съществува риск от наказателна процедура срещу страната. Няма отговор на въпроса дали се нарушават европейските изисквания.
  3. Няма яснота и как ще се намалят разходите и времето за пътуване на дълги разстояния.
  4. Как ще се реализира твърдението, че „ще се повишат стандартът на обслужване, качеството на услугата и повишаване на привлекателността за потребителите“?
  5. Какво ще се случи с договора между държавата и „БДЖ Пътнически превози“ за превоз на пътници до 2024 г. и след тази година?
  6. Проучен ли е европейският опит и в коя от страните-членки на ЕС съществува подобна компания?
  7. Убеден ли е министър Събев, че експертизата в новата компания ще е достатъчна, при положение, че за половин година бяха сменени 6 председатели на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ и трима изпълнителни директори?
  8. Етично и обществено отговорно ли е според министър Събев да предприема подобна сериозна реформа, докато е в оставка. Кой ще довърши заложените от него цели? Знае ли, че тази реформа не е залегнала в коалиционното споразумение и не е била обект на преговори между коалиционните партньори?

СЖБ изразява своите притеснения, тъй като сред работещите в железницата и професионалните среди липсва убеденост, че това е правилната реформа и ще доведе до заявените от министерството на транспорта резултати.