ЕКП: Еврокомисията също потвърди, че не заплатите вдигат инфлацията

Европейската комисия днес подкрепи мнението на синдикатите, че причина за инфлацията е ръстът на цените, особено този на енергията, а не на заплатите, коментираха от Европейската конфедерация на профсъюзите, след като ЕК публикува лятната си икономическа прогноза.

В нея Комисията заявява, че “нарастващите цени на енергията остават основният двигател на инфлацията” и че е “малко вероятно да се развие устойчива обратна връзка между заплатите и инфлацията”, тъй като растежът на заплатите в реално изражение остава отрицателен.

Това се случва, след като Европейската централна банка потвърди, че “много фирми биха могли да увеличат печалбите си, което често означава, че потребителите, а не акционерите, са понесли основната тежест на инфлационния шок”. Данните на Евростат показват също, че европейските компании са увеличили дела на печалбата си от началото на пандемията, посочват от ЕКП.

Ето защо синдикатите призовават приоритетни да станат следните политики:

  • Увеличаване на законоустановените минимални заплати и рестартиране на колективните преговори, особено на секторно равнище, за постигане на справедливо увеличение на заплатите.
  • Данък върху свръхпечалбите, особено на големите енергийни компании. Приходите следва да се използват за намаляване на нарастващото неравенство и за създаване на качествени работни места чрез инвестиции в справедлив преход към зелена икономика.
  • Рефинансиране и удължаване на срока на действие на механизма на ЕС за спешна подкрепа SURE, за да се стабилизира икономиката и да се защитят работните места.

“За пореден път работещите хора са принудени да плащат за криза, за чието възникване не са имали никаква роля, докато изпълнителните директори и акционерите прибавят още една нула към банковите си баланси. ЕЦБ, а сега и Комисията, казаха: инфлацията се дължи на повишаването на цените, а не на заплатите. Това означава, че корпорациите удрят работещите хора два пъти: стойността на заплатите им се намалява, докато от тях се иска да плащат все по-високи цени за ежедневните стоки, за да се защитят печалбите. Крайният резултат е, че бедните стават все по-бедни, а богатите – все по-богати”, коментира конфедералният секретар на ЕКП Лийна Кар.