ВОН е в готовност за подписване на анекс за ръст на възнагражденията на академичния състав

ВОН-КНСБ изразява готовност за сключване на анекс към Националното споразумение, вписано като Браншови Колективен трудов договор за висшето образование, с който да се осигури вдигането на месечните възнаграждения за всички академични длъжности и получаване на очакваните от април тази година увеличения.

Това се посочва в изпратено от лидера на НБС ВОН доц. д-р инж. Лиляна Вълчева Открито писмо-декларация до министър-председателя в оставка, министрите на финансите и на образованието и науката и Съвета на ректорите.

Писмото е във връзка с разпределянето на допълнителните средства по чл. 1, ал. 5, ред 2.9 от ЗДБРБ в размер на 20 млн.лв. в зависимост от броя на заетия числен състав по академични длъжности към 01.04.2022 г. – датата, фиксирана за начална на регресивното действие на §17 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ, както и спрямо договорените нива на основни месечни възнаграждения за всички академични длъжности, постигнати в края на 2020 г. с Националното споразумение между МОН, Съвета на ректорите и национално представителните синдикати ВОН-КНСБ и СВО-КТ „Подкрепа“.

В Министерството на образованието и науката е внесена таблица от ВОН с изчисления, подкрепена с 21 декларации на 2/3 от държавните Висши училища, която да послужи при преговорите по анекса, както и за актуализация на Постановление № 371 от 17 декември 2020 г. на Министерския съвет, отнасящо се до началното основно месечно възнаграждение на академичната длъжност Асистент (на основание чл. 92/ЗВО).

Според таблицата разпределянето на предвидените 19 562 580 млн. лв. е както следва: за академичните длъжности Асистент и Главен асистент – началното основно месечно възнаграждение е съответно 1500 лв. и 1600 лв.; за академичните длъжности Доцент и Професор – съответно 1740 лв. и 1940 лв. Разликата от 437 420 лв. е предвидена при евентуално изравняване на сумите за ДВУ при преговорите в МОН, както и за допълнителни средства за нехабилитирания състав на колегите от МУ-Плевен.

Изчислението е направено за 9-месечен период при ръст 15,4 % за академичните длъжности Асистент и Главен асистент при стъпка от 100 лв., а за академичните длъжности Доцент и Професор съответно 16 и 21,25 %.

Синдикалното ръководство потвърждава, че при изчисленията е ползвана утвърдената методика, на чиято база са подписаните начални възнаграждения в Националното споразумение от 25.11.2020 г. и Браншовия Колективен трудов договор, вписан в регистъра на ИА ГИТ на 01.02.2021 г.