Регионалият съвет на КНСБ в Пазарджик проведе отчетно-изборното си заседание

Отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Пазарджик се проведе вчера. Синдикалните председатели от областта приеха правилника за дейността си през новия мандат, отчета на регионалната структура за предходния, както и плана за синдикализация. Единодушно бе одобрена и номинацията за областен координатор през следващите 5 г. на досегашния изпълняващ длъжността Александър Шопов. Решението ще бъде гласувано от Координационния съвет на КНСБ.

На заседанието присъства цялото ръководство на конфедерацията – президентът Пламен Димитров, вицепрезидентите Даниела Алексиева, Тодор Капитанов и Огнян Атанасов, директорът на ИССИ Любослав Костов,  зам.-председателят на ЦКК Райна Джагалова, както и националните секретари Марина Ставрева, Иванина Янкова и Величка Микова.

Пламен Димитров направи анализ на актуалната социално-икономическа обстановка на национално и международно ниво. По думите му причините за инфлацията нямат нищо общо с ръста на заплатите, както бе посочено от някои икономисти, и това бе потвърдено от Европейската комисия през изминалата седмица с публикуването на лятната  икономическа прогноза, където се посочва, че тя се дължи на ръста на цените, особено този на енергията.

“За изминалите 5 години средната работна заплата в страната се увеличи с близо 60%, а минималната с близо 70% и това не предизвика ръст на инфлацията. Напротив, бяхме свидетели и на дефлация”, припомни президентът на КНСБ. Веригите на доставки започнаха да се разпадат още в средата на 2021 г., недостиг се усети в целия свят. Пандемията даде тласък на този процес, но тя не е единственият фактор. Отпечатаха се трилиони в различни валути, които останаха без покритие. Енергоизточниците пък нанесоха финалния удар, обясни Димитров.

Според него България има добрия шанс да поддържа енергетика, която да се окаже спасителният сектор за националната икономика и за цялото общество. “Всяка минута страната изнася между 1500 и 2000 mW/h ток за Западните Балкани и част от Гърция. В енергийна криза като настоящата продажбата на електроенергия е много полезна, тъй като благодарение на този финансов ресурс държавата успя да предложи помощи за потребителите на ток на свободния пазар”, посочи още президентът на конфедерацията.

Тодор Капитанов заяви, че флагман на дейността на конфедерацията през следващата година ще бъде Директивата за адекватните МРЗ и насърчаване на колективното трудово договаряне. Тя ще ни даде юридическия мотив да настояваме за изпълнение на нашите искания по отношение на доходите, синдикалните права и сключването на КТД, каза вицепрезидентът. В законодателен план ще са нужни промени в Закона за съдебната власт, Закона за държавния служител и Закона за МВР, посочи той.

Едно от изискванията на директивата е, че всеки работодател, който иска достъп до обществени средства, трябва да докаже, че в неговата фирма има синдикална организация, сключен КТД и се поддържа добър социален диалог. Това означава, че дългогодишната борба на конфедерацията за криминализиране на деянията срещу синдикалното сдружаване, ще приключи с транспонирането на директивата в българското законодателство. Капитанов обяви, че предстои кампанийно информиране и обучение на синдикалните членове за предстоящите промени и новите перспективи, а след това и на работодателите. Вероятността за парламентарни избори през тази година е голяма, поради което КНСБ има намерение да проведе разговори по темата с всички политически партии, каза още вицепрезидентът.

Темата за енергийната бедност коментира Огнян Атанасов. Нужна е Енергийна стратегия на България, която по неизвестни причини все още не се осъществява. КНСБ трябва да е водеща в изготвянето ѝ, категоричен бе той. Съществен въпрос, който ще засегне всички българи, е ангажиментът на страната по плана за възстановяване за либерализация на пазара на електроенергия на дребно. Цената на тока на свободния пазар е три пъти по-висока от тази за бита. Липсва яснота какви мерки ще предприеме държавата в помощ на домакинствата.

Любослав Костов разясни пред синдикалните представители от областта, че вътрешното търсене е двигател на растежа. Вашето потребление има най-голямо отражение върху БВП, каза главният икономист на КНСБ. Отношението към доходите на хората е мерило за отношението към развитието на икономиката и обществото. Имахме всички основания да искаме ръст на доходите с актуализацията на бюджета за 2022 година. За съжаление, увеличение на заплатите нямаше за абсолютно всички в бюджетния сектор. Продължаваме борбата и през следващата година, заяви Костов.

Целите на конфедерацията по отношение на вътрешноорганизационното ѝ развитие представи Даниела Алексиева. Плановете за синдикализация на регионалните съвети на КНСБ ще бъдат основата на съставянето на обща стратегия за синдикализация на национално ниво през текущия мандат. Тя коментира още необходимостта от изграждане и развиване на нови синдикални лидери, от качествена вътрешна комуникация и адекватно организирани бази данни. Алексиева посочи, че един от най-полезните инструменти за информиране е електронният синдикат на КНСБ.

Днес ще се проведе отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Стара Загора.