Протестна позиция на ФСЗ

Публикуваме писмо с протестна позиция на ФСЗ-КНСБ относно решението на Върховния апелативен съд на Р. България за спиране изпълнението на част от текстовете за повишаване на заплатите в болниците, записани в анекса към Националния рамков договор.

 

Уважаеми колеги,

Изпълнителния съвет на ФСЗ-КНСБ остро осъжда определение на ВАС – Трето отделение, спиращо действието на изменение и допълнение на НРД от 29.04.2022 г., касаещо задължителния характер минималните работни заплати по категория персонал, съгласно Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.

Отказът на работодателите да изпълнят договорените минимални работни заплати в условия на растяща непрекъснато инфлация, повишаващи се цени на енергоносители, горива, основни продукти, храни и др. е проява на липса на отговорност към персонала в съответните лечебни заведения за болнична помощ. Ниските основни възнаграждения водят до демотивация на медицинските специалисти, което от своя страна води до влошаване качеството на медицинските услуги и всичко това е за сметка на пациентите.

Припомняме, че средната цена на клинична пътека е повишена с 25% от 1.05.2022 г.

При тези ниски възнаграждения и демотивиран персонал трудно ще се справим с поредната вълна от COVID-19.

Призоваваме структурите на ФСЗ-КНСБ да продължават преговорите в лечебните и здравните заведения за достигане на договорените в КТД – 2022 г. Там, където преговорите не са ползотворни, да предприемем местни протестни действия. В случай че 5-членният състав на ВАС потвърди определението на 3-членния, сме готови да организираме национални протестни действия за защита на възнагражденията на медицинските специалисти в лечебните и здравните заведения.