ВОН инициира нови преговори за възнагражденията на академичния състав

На 19.07.2022 г. по инициатива на националния синдикат ВОН-КНСБ се проведоха поредните преговори* на двустранно ниво за увеличенията на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища. В тях участваха председателят на Съвета на ректорите акад. проф. дмн Лъчезар Трайков и представители на Управителния съвет от Русенския университет, УНСС, НСА, Икономическия университет – Варна, Тракийския университет, Минно-геоложкия университет и Стопанска академия – Свищов.

Лидерът на синдиката Лиляна Вълчева, председателят на ВОН в УНСС доц. Бойка Чернева и зам.-председателят на ВОН в Софийския университет проф. Милен Замфиров представиха отново изчисленията за увеличение на началните основни месечни възнаграждения (НОМВ).

Такива бяха представени и от Съвета на ректорите, но с други параметри. Различна е и визията на СВО – „Подкрепа“, който не разполага със свои изчисления. Противно на позицията на ВОН, който извоюва предвидените в бюджет 2022 г. общо 40 млн. лв. за възнаграждения, от СВО настояват за допълнително материално стимулиране, което е с временен характер. Същото желание изразяват и някои от ректорите.

Предложението на ВОН-КНСБ за ръст на началните възнаграждения е подкрепено с 21 декларации от синдикални организации в държавни университети. Целта е НОМВ да следват националната политика по доходи и да са част от новата субсидия за държавните висши училища и през следващата година. Така договорени средства вече има в два поредни бюджета (чл. 105 от 2021 г. и чл. 16 в тазгодишния бюджет).

Срещата приключи без подписване на документ.

По настояване на ВОН-КНСБ двете страни се споразумяха за начален размер на основно месечно трудово възнаграждение за академичната длъжност „Асистент“ не по-малко от 1500 лв., считано от 01.04.2022 г.

За останалите академични длъжности преговорите са без резултат, защото ВОН-КНСБ настоява за увеличения на НОМВ, а някои представители на Съвета на ректорите искат да се предоставят като допълнителни средства и то при равни добавки от 200 лв., както следва:

  1. За академичната длъжност „преподавател“ не по-малко от 1500 лв.;
  2. За академичната длъжност „старши преподавател“ не по-малко от 1600 лв.;
  3. За академичната длъжност „главен асистент“ не по-малко от 1600 лв.;
  4. За академичната длъжност „доцент“ не по-малко от 1700 лв.;
  5. За академичната длъжност „професор“ не по-малко от 1800 лв.

Това предложение е по-малко спрямо исканията на ВОН-КНСБ за НОМЗ, съответно за доцент е с 40 лв. по-ниско, а за професор със 140 лв., за да могат в тези средства да се включат и четирите Медицински висши училища. Въпреки това средствата няма да са достатъчни и затова ректорите на МВУ – от солидарност, а и защото НОМВ при тях са по-високи, решиха да осигурят средства от техните добавки. Съответно от МУ-София – 250 000 лв., от МУ-Варна – 200 000 лв., от МУ-Пловдив – 200 000 лв. и от МУ-Плевен – 50 000 лв.

ВОН-КНСБ ще изкаже позиция след преизчисление на данните за академичните длъжности по реално заетия числен състав и след провеждане на Национален синдикален съвет през следващата седмица. Непроменена остава позицията по отношения на увеличението на началните основни месечни възнаграждения. ВОН-КНСБ няма да отстъпи, защото договорените средства с парламентарно представените партии са предназначени само и единствено за целите на политиката по доходи!

 

*Преговорите за са привеждане в изпълнение на чл. 1, ал. 5, ред 2.9  на предвиденото в област Образование допълнително финансиране за увеличаване на възнаграждения на лицата от академичния състав в държавните висши училища в Закона за държавния бюджет за 2022 г. /ДВ, бр.18 от 04.03.2022г./ и новата редакция на § 17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г., обн. в ДВ, бр. 52/05.07.2022 г.