ЕКП: Планът на Комисията за пестене на газ да предвижда повече социални мерки

Планът за намаляване на търсенето на газ на Европейската комисия трябва да предвижда повече социални мерки, а именно защита на домакинствата с ниски доходи и активиране на механизмите за солидарност в подкрепа на временно съкратени работници.

С такава позиция излезе ЕКП, след като вчера ЕК предложи план за намаляване на търсенето на газ в Европа с 15% в периода между 1 август 2022г. и 31 март 2023г. Според Европейската конфедерация на профсъюзите заместването на газа чрез преминаване към други горива и местно производство е необходимо в текущата ситуация, но това трябва да бъде временна мярка и не бива да засяга целите на ЕС в областта на Зелената сделка.

ЕКП потвърждава, че намаляването на потреблението и насърчаването на икономиите на енергия е най-ефикасният краткосрочен отговор на настоящата извънредна ситуация. Предвиждането на бъдещите предизвикателства и засилването на координацията между държавите членки също играят положителна роля.

Кампаниите, стимулиращи пестенето на енергия в домакинствата, са важни, но не са достатъчни, смятат от европейската конфедерация. Невинаги е възможно домакинствата да намалят още повече потреблението си на енергия, особено енергийно бедните, които вече изнемогват поради ръста на цените. Кампаниите трябва да съчетаят инициативи и инвестиции, с цел бързото повишаване на енергийната ефективност най-вече в сградите, като се обърне специално внимание на тези в най-лошо състояние.

ЕКП също така призовава политиците да се споразумеят за допълнителни краткосрочни мерки за защита на домакинствата, които са засегнати от увеличените цени на енергията, включително забрана за прекъсване на електрозахранването и таван на цените на енергията.

В съобщението на Комисията не са включени допълнителни мерки в подкрепа на света на труда, въпреки че предприятията и работниците вече са засегнати от високите цени на енергията, подчертават европейските синдикати. В случай на недостиг на газ или рязко покачване на цените на енергията, които принуждават дружествата да намалят или спрат дейността си, ЕС трябва да има готовност да активира отново механизмите за солидарност (като SURE), за да подкрепи схеми за краткосрочна работа и временно съкратени работници, каза конфедералният секретар на ЕКП Людовик Воет.

Комисията предлага да се даде възможност за по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за държавна помощ в подкрепа на предприятия в затруднено положение поради недостиг на газ или по-високи цени на енергията. Воет заяви, че помощта следва да бъде обвързана със строги социални и екологични ангажименти. Нужно е ЕС да гарантира достоен живот за работниците и през следващата зима, заключи той.