Пламен Димитров във Варна: Има знаци за глобална рецесия

Пета седмица има спад на цените на металите. Той достига 30%.  Това е знак за глобална рецесия. В условията на инфлация, ако се влезе в рецесия, няма по-лош сценарий, защото това води към дъното като растеж, намаляване на заетостта, доходите. За България такъв сценарий все още няма, ще продължим с намален растеж на икономиката. Отчитайки европейските процеси обаче след 12-18 месеца и ние ще влезем в общото русло. Към всичко това се добавят и високите цени на енергоносителите и проблемите с газовите доставки.

Това коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров във Варна на среща със синдикални председатели. Там днес се проведе отчетно-изборно заседание на Регионалния съвет на конфедерацията в областта. На него присъстваха и вицепрезидентите Даниела Алексиева, Тодор Капитанов и Огнян Атанасов, зам.-председателят на ЦКК Райна Джагалова, както и националните секретари Величка Микова, Марина Ставрева и Иванина Янкова. Участие взе и председателят на Федерацията на независимите федерации от земеделието Валентина Васильонова.

Синдикалните председатели от областта приеха правилника за дейността си през новия мандат, отчета на регионалната структура за предходния, както и плана за синдикализация. Единодушно бе одобрена и номинацията на Анна Ковачева за областен координатор и през следващите 5 г. Решението ще бъде гласувано от Координационния съвет на КНСБ.

Димитров запозна синдикалните лидери с позициите на конфедерацията по актуалните социално-икономически проблеми, както и действията за вдигане на възнагражденията в публичния сектор.

Поне с 20% трябва да бъдат компенсирани доходите през тази година заради високата инфлация. В частния сектор трябва да се водят разговори за увеличение на възнагражденията. Ние застанахме зад бизнеса за схемата за компенсации за небитовите потребители на електроенергия, сега искаме реципрочност за вдигане на заплатите, каза президентът на КНСБ.

Той подчерта и необходимостта от втора актуализация на бюджета, която да бъде направена през есента и посочи, че тя е важа за хората с ниски доходи, за да бъдат подкрепени преди началото на отоплителния сезон.

Огнян Атанасов акцентира върху темата за Зелената сделка, свързаните с нея законодателни предложения от пакета „Подготвени за 55“ и въздействието им върху българската икономика. Тодор Капитанов разясни пред синдикалните председатели възможностите, които ще имат по отношение на сключването на КТД по заплатите след транспонирането на Директивата за адекватни МРЗ и насърчаване на колективното трудово договаряне. Приоритетите по отношение на вътрешноорганизационното развитие на конфедерацията представи Даниела Алексиева.