С анекс към КТД: 1486 лв. минимална заплата за учител

Минималната работна заплата на учител става 1486 лева от 1 септември. Увеличението е с 5% спрямо сегашното стартово равнище.

Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата. Възнагражденията на непедагогическия персонал се вдигат с 4%.

Това е втори ръст на заплатите в средното образование за 2022 година след този от 1 април, който бе в размер на 12,3%.

Той е залегнал в анекса към към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който бе подписан вчера от лидерите на Синдиката на българските учители-КНСБ Янка Такева, на Независимия учителски синдикат-КНСБ Аспарух Томов, на Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” Юлиян Петров, министърът на образованието и науката акад. Николай Денков и работодателските организации в средното образование.

Еднакво с учителските заплати сe увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в образователните институции.

Минималната основна заплата за старши учител и старши възпитател ще бъде 1533 лв., а за главен учител и главен възпитател – 1592 лв. За заместник-директор се предвиждат най-малко 1675 лв., а за директор -1810 лв.

54,5 млн. лв. от предвидените в актуализацията на бюджет 2022 г. допълнителни средства се разпределят за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, детските градини и центровете за подкрепа.

Анекса към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование можете да видите тук.