ЕКП: Нужна е директива за максималните работни температури

Европейската комисия да предприеме действия за директива за максималните работни температури, с цел защитата на работниците от последиците от изменението на климата, настояват от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Причината за това искане е поредното лято на смъртоносни горещини в Европа. Миналата седмица в Испания почистващ работник припадна и почина след топлинен удар. Във Франция, където не е въведена максимална работна температура, през 2020 г. са отчетени 12 случая на трудови злополуки с фатален изход, свързани с горещината, алармират от ЕКП.

Подобни трагедии ще стават все по-чести, ако не се узакони безопасната работна температура, предпреждават от конфедерацията.

Според СЗО хората работят най-добре при температура между 16°C и 24°C. Когато температурите се повишат над 30°C, рискът от трудови злополуки се увеличава с 5-7%, а когато температурите надхвърлят 38°C, вероятността от злополуки е между 10% и 15% по-голяма, показват изследванията.

Замайването, главоболието и мускулните крампи са ранните симптоми на топлинен стрес, които могат да доведат до повръщане, загуба на съзнание и в крайна сметка до смъртни случаи, ако не се вземат мерки.

Проучване на ЕКП показва, че само в няколко европейски държави има законодателство за осигуряване на безопасността на работниците по време на горещините, като ограниченията се различават значително:

 • Белгия: 29°C за леко физическо натоварване, 26°C за умерено тежко физическо натоварване, 22°C при тежко физическо натоварване и 18°C при много тежко физическо натоварване;
 • Унгария: 31°C за седяща и лека физическа работа, 29°C за умерена физическа работа и 27°C за тежка физическа работа;
 • Латвия: Максимална работна температура за работа на закрито – 28°C;
 • Черна гора: Максимална работна температура за работа на открито – 36°C;
 • Словения: Температурата на въздуха в работните помещения не трябва да надвишава 28 °C;
 • Испания: Максималната работна температура за седяща работа, като например работа в офис, е 27 °C, а за лека работа – 25 °C. Тези граници обаче не се прилагат за всички видове работа, нито за всички работници, нито за всички помещения.

В България изискванията към работните места във връзка с микроклимата са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.
При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия, подходящи лични предпазни средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.
Мерките, описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г., са следните:

 • Създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, включително осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
 • Създаване на подходяща организация на работните места;
 • Осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;
 • Осигуряване на подходящо работно облекло;
 • Осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
 • Достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
 • Осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
 • Осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса. В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

Освен за директива на ЕК за максималните работни температури, ЕКП призовава и националните правителства да прилагат съществуващите правила, а също и да бъде преобърната тенденцията за масови съкращения на броя на инспекторите по труда през последното десетилетие в целия ЕС.

“Горещините могат да бъдат фатални за хората, които работят незащитени от слънцето, както вече видяхме в Испания това лято. Работниците са особено засегнти от климатичната криза всеки ден и се нуждаят от защита, която да отговаря на все по-нарастващата опасност от екстремни температури. Времето не се съобразява с националните граници и затова се нуждаем от общоевропейско законодателство за максималните работни температури. А политиците не могат да продължават да пренебрегват опасността за най-уязвимите хора на труда от комфорта на климатизираните си офиси”, заяви заместник-генералният секретар на ЕКП Клаес-Микаел Стол.