Протестна декларация във връзка със ситуацията в строителния бранш

Публикуваме протестна декларация на Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ, Синдикат „Пътно дело“ към КНСБ и Синдикалната организация в „Автомагистрали – Черно море“ АД гр. Шумен във връзка със ситуацията в строителния бранш. Тя е адресирана до Мирослав Иванов, и.д. председател на НС, премиера в оставка Кирил Петков, министъра на финансите в оставка Асен Василев, министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Гроздан Караджов, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България и инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Инфлацията вече обезцени доходите на работещите, които повсеместно губят покупателна способност при това не от вчера, а в продължение на близо една година. Личната инфлация на работещите в строителния бранш, а и не само за тях, е много по-голяма от средната за страната. Тези хора не са спрели работа и изпълняват коректно и съобразно всички изисквания своите задължения.

Рискът от нереализирани строителни обекти в България нараства с всеки изминал ден, а това ще доведе до загуба на милиарди планирани инвестиции, както и до висок ръст на безработицата сред българските строителни работници.

От неразплатените близо 720 милиона за извършени строително-монтажни дейности, около 100 милиона са дължими средства за работни заплати на работещите в засегнатите строителни фирми.

Ситуацията е силно притеснителна и трябва да се говори за запазване на работните места, защото ако дадените обекти не бъдат завършени в срок, държавата ще трябва да възстанови милиарди по европейските програми, а тежестта за това ще понесат работещите в отрасъла и всички български данъкоплатци.

Последствията за бранша, за държавата и за работещите в отрасъл „Строителство“, ще бъдат необратими, ако не бъдат взети необходимите мерки и не бъдат намерени адекватни решения в най-кратки срокове.

Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ,

Синдикат „Пътно дело“ към КНСБ,

Синдикалната организация в „Автомагистрали – Черно море“ АД гр. Шумен,

Настояваме за незабавно изплащане средствата за работни заплати в сектора и тяхната спешна актуализация за покриване на кумулативната инфлация в страната.

Поради опасността от закриване на фирми и трайна загуба на работна ръка, настояваме за гаранции за финансова стабилност на българските строителни фирми, чрез  продължаване дейността на всякакъв вид строителни обекти.

Влошената ситуация в строителния бранш поставя под риск упражняването на правото на колективно трудово договаряне на фирмено и отраслово ниво. Заявяваме, че сме готови да отстояваме нашите искания с всички позволени от закона средства, включително чрез протестни и стачни действия.

 

инж Цветелина Иванова,

Председател на ФНСС – КНСБ

инж. Малина Кованджиева ,

Председател на синдикат “Пътно дело” към КНСБ

Марина Коларова,

Председател на синдикалния комитет в Синдикалната организация на КНСБ в “Автомагистрали – Черно море” АД