И работниците от “Автомагистрали-Черно море” излизат на протест днес

Над 300 работници от “Автомагистрали-Черно море” АД, Шумен излизат днес от 9 часа на протест на Пътен възел Белокопитово, Автомагистрала “Хемус”.  Те се присъединяват към действията на фирмите от пътно-строителния бранш, като днес, утре и на 29 юли ще отстояват своите искания отново и на изхода на Варна за магистрала “Хемус”, както и на обхода на Бургас.

От синдикалната организация на КНСБ в дружеството напомнят: Ние, работещите в „Автомагистрали – Черно море“ АД, от края на април 2021 година правим опити да получим заработените средства за ремонта на автомагистрала „Тракия“  от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, пряко подчинено на министъра на регионалното развитие и благоустройство.  Провели сме множество протести. Провели сме срещи с всички служебни и редовно избрани правителства. Написали сме множество писма, позиции, декларации, които до момента са без отговор. Общото задължение към момента за обекта от страна на възложителя – „Автомагистрали“ ЕАД, чрез АПИ към нас е в размер на 13 822 451.03 лева с ДДС.

Липсата на решение, прехвърлянето на отговорността от една институция към друга вече една година доведе до:

  • Периодично забавяне на заработените ни с честен труд заплати, в момента има забавяне на работните заплати за месец юни и юли 2022 г.
  • За периода, в който е изпълняван обектът февруари-юни 2021 година, размера на работните заплати е 7 548 097,25 лева  заедно с осигуровките към тях и вече са платени от дружеството.
  • Принудително спиране на работа във всички звена, поради липса на средства за осигуряване на материали;
  • Напускат дългогодишни квалифицирани кадри, поради несигурността в отрасъла;
  • Периодично спиране на електроснабдяването, доставката на газ, телефони и интернет, поради невъзможност да бъдат заплатени;
  • Влошаване на финансовото състояние на „Автомагистрали Черно море“ АД .

Търпението ни е изчерпано!

Настояваме за незабавно разплащане на цялата дължима сума към нашия работодател, осигуряващ ни трайна заетост и добро заплащане.

С цел избягване на всякакви спекулации, декларираме изрично, че нашите синдикални действия нямат политически характер, а се борим единствено за запазване на трайните си работни места достойно заплащане.