Росица Йонкова пред в. “100 вести”: За мен най-важно е хората да ни вярват!

Публикуваме интервю на областния координатор на КНСБ в Габрово Росица Йонкова пред местния вестник “100 вести”:

Г-жо Йонкова, преди броени дни се проведе заседание на регионалната структура на Вашия синдикат. Бихте ли ни споделили малко повече за това?

През изминалата седмица се проведе отчетно-изборното заседание на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово, което по правило е веднъж на пет години. На него присъства цялото конгресно ръководство на КНСБ, водено от президента г-н Пламен Димитров, както и над 70 представители на синдикалните организации от четирите общини на областта.

На заседанието направих отчет за дейността ни през последния мандат от 2017 година насам, приехме Правилник за дейността, избрахме поименни състави на оперативните ни органи, както и се направиха номинации за областен координатор и общински координатори за следващите пет години.

Кои са номинациите?

Членовете на Регионалния съвет предложиха моята номинация на президента на КНСБ, който да я внесе за окончателно утвърждаване в Координационния съвет на КНСБ, спазвайки уставните правила на нашата организация. За мен е изключителна чест да бъда единствена номинация, гласувана единодушно. Разбирам голямата отговорност и се надявам да оправдая доверието на синдикалната общност в региона, защото за мен то е най-важно и трябва да се брани непрестанно. Както каза президентът Димитров „всеки месец ние сме на избори”, защото нашите членове решават ежемесечно достатъчно добре ли отстояваме техните права и интереси.

Освен за областен координатор се гласуваха и предложените от общинските ни структури номинации за общински координатори на обществени начала, които президентът ще внесе в Изпълнителния комитет на КНСБ. Радвам се, че през новия мандат ще имаме координатори в Севлиево, Дряново и Трявна, и че това са стойностни и утвърдени в професиите си хора с добър синдикален опит. 

Какъв мандат отчетохте?

Както стана ясно от представения на заседанието доклад, Регионалният съвет през последните години е успял да работи във всички направления на синдикалната дейност, заложени като приоритети в програмата на КНСБ. Разбира се, има още какво да се желае и не във всички аспекти е постигнато максималното като няма как да не се отчете влиянието на обективни и субективни фактори.  В нашето синдикално ежедневие ние даваме консултации по трудово правни въпроси не само на нашите членове, но и на гражданите, които ни потърсят за помощ. Ние правим обучения, като най-утвърдените в годините са ежегодното на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд, както и обученията на учители и ученици, като част от кампанията на КНСБ, Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката „Моето първо работно място”.

Освен това указваме експертна помощ на нашите синдикални ръководства по места да осъществяват колективното трудово договаряне, а когато се наложи и провеждането на протестни действия.

Важна част от дейността ни са благотворителните акции и кампании. През изминалия мандат подарявахме мартеници, имахме съвместни приемни с „Инспекцията по труда” по повод 28 април, отбелязвахме 1 май с хепънинг и синдикален куиз, събирахме капачки за неонатологията, давахме безплатни трудово-правни консултации по време на Карнавала в Габрово, както и съвместно с Комисията за защита от дискриминация, разкрихме  горещ телефон за предоставяне на безплатни психологически консултации на работници и служители, гореща телефонна линия за приемане на сигнали за насилие и тормоз на работното място и възможност за консултация с психолог, боядисвахме пейки в социален дом, засаждахме лавандула, овошки и люляци.

Върху какво ще се концентрирате през следващия мандат?

Приоритетите, които ще ни водят през новия мандат са  заложените в Програмата на КНСБ, приета на Деветия конгрес през май като увеличаване на доходите, повишаване на синдикалната плътност и превръщането на нашия синдикат в още по-разпознаваем и предпочитан, включително и с разширяване обхвата на предлаганите услуги и придобивки като мотив за синдикално членство. Със сигурност времената, в които живеем, ни предлагат огромни предизвикателства, затова  занапред е нужно да сме още по-гъвкави, отговорни и сплотени, за да преминем по-лесно през кризите от всякакво естество.