Включването на работниците в технологичния прогрес във фокуса на финалната конференция по DIRECT 2

Резултатите от задълбочено проучване на прякото участие на работниците и служителите в индустриалните отношения на ниво предприятие и практиките в тази посока, свързани с въвеждането на нови технологии, бяха обсъдени днес по... Вижте повече »

Позиция на европейските социални партньори от газовия сектор

Публикуваме позиция на EPSU, industriALL Европа и “Еврогаз” – европейските социални партньори от газовия сектор, във връзка със справедливия зелен преход и предложението за разделяне на газовата и водородната инфруструктура при преразглеждането... Вижте повече »

Позиция на Синдиката на железничарите в България

Във връзка с решението на министъра на транспорта и съобщенията за създаване на „Национална компания Български държавни железници“ ЕАД Синдикатът на железничарите в България – КНСБ изразява следните притеснения и поставя няколко... Вижте повече »

Пламен Димитров в Габрово: Втора актуализация на бюджета е напълно възможна

Втора актуализация на бюджета е напълно реалистична. Тя може да е заедно и с бюджетната процедура за 2023 г. Това е изключително важно за всички плащания за социалната система, предвид ръста на... Вижте повече »

Позиция по проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за 2023 г.

На 8.07.2022 г. на Портала за обществени консултации на Министерския съвет бе оповестен проект на постановление за определяне линията на бедност за 2023 г. Предложеният в Постановлението размер е 504 лв. или... Вижте повече »

Пламен Димитров в Монтана: Линията на бедност трябва да е в размер на 541 лева

Нашите изчисления показват, че размерът на линията на бедност трябва да бъде 541 лева за 2023 година, и то отчитайки инфлацията за 2021 г., а не 504 лева, както предложи социалното министерство.... Вижте повече »

КНСБ изготви брошури на украински и руски език за лица с временна закрила

КНСБ изработи брошури на руски и украински език за лицата, които са получили временна закрила, относно техните права за достъп до българския пазар на труда, трудовите и осигурителни права. Брошурите са разпространени... Вижте повече »

Експресно проучване на ИССИ: Цените на хляба намаляват, но не навсякъде

В периода 06-09.07.2022 г. ИССИ на КНСБ проведе експресно проучване относно настъпилите промени в цената на хляба след гласуваната мярка с актуализацията на държавния бюджет за 0% ДДС върху хляба и брашното.... Вижте повече »

Позиция на КНСБ във връзка с дейността на Консултативния съвет за зелената сделка

Във връзка с проведената дискусия на първото заседание на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС), проведено на 05.07.2022 г., и конкретно поставена задача в Годишната програма на КСЕЗС: „Пътната карта да... Вижте повече »

Пламен Димитров в Кюстендил: Инфлацията ще продължи да расте и през идната година

В близките две години инфлацията няма да се успокои до равнищата от преди кризата. Тя ще продължи да расте и догодина, макар и не с текущия темп. Реална помощ за хората може... Вижте повече »