КНСБ поиска среща със служебния премиер Гълъб Донев по наболели проблеми

Публикуваме текста на писмо, което КНСБ изпрати днес до служебния премиер Гълъб Донев с покана за среща, на която да бъдат обсъдени актуални наболели проблеми за страната ни.    

 

Уважаеми господин министър-председател, 

Обръщам се към Вас с искане за спешна среща като президент на най-голямата неправителствена организация, представляваща интересите и същевременно защитаваща правата на над 280 000 души. Бих желал да Ви запозная с вижданията на КНСБ по проблемите и предизвикателствата, които са поставени  на дневен пред страната ни. Изразявам своята готовност да обсъдим политиките в следващите няколко месеца по най-наболелите проблеми, които засягат обществото ни и които КНСБ очаква да са приоритетни за служебното правителство:

  1. Необходимостта от решения във връзка с високите енергийни цени и гарантиране на необходимите доставки на газ за България на достъпни цени.
  2. Потребността от още една актуализация на държавния бюджет за 2022 г., което според КНСБ е необходимо в спешен порядък поради следните няколко причини:

2.1. Ниските доходи, респективно необходимостта от компенсирането им поне с кумулативната инфлация, която очакваме да достигне 20% в края на годината. Във връзка с това КНСБ ще продължи да настоява минималната работната заплата да стане поне 800 лв., както и Правителството да  предприеме действия за  запазване на покупателната способност на доходите на заетите в бюджетния сектор.

2.2 Гарантиране на енергийните плащания и компенсации за небитовите потребители. (1/3 от всички 633 хил. небитови потребители са институции, училища, болници и др. учреждения.)

2.3 Разширяване на обхвата и размера на енергийните помощи за  домакинствата на прага на предстоящия тежък зимен период.

2.4 Недопускане повишаване на цените на топлинната енергия през зимния сезон.

  1. Предизвикателствата на Европейската зелена сделка в краткосрочен и дългосрочен план:

3.1 Провеждане на редовни заседания на Консултативния съвет по Зелената сделка с дневен ред, отговарящ на актуалната ситуация, свързана с енергийната криза, растящите цени на суровини и задаваща се икономическа рецесия.

3.2 Обсъждане на законодателния пакет “Подготвени за 55“, свързаните с него инициативи на ЕК, постигнатите договорености и въздействието им върху секторите енергетика, транспорт, селско стопанство и индустрия.

3.3 Финализиране на Териториални планове за справедлив преход на регионите съгласно Регламента за Фонда за справедлив преход при спазване на принципа за партньорство и създаване на механизъм за подбор, координация и мониторинг на проекти с използване на ФСП.

3.4 Стартиране на проект за картографиране на уменията и системна оценка за нуждите от преквалификация и повишаване на квалификацията на работещите за нуждите на инвестиционните проекти в нисковъглеродна икономика.

3.5 Създаване на механизъм за наблюдение на инвестиционните планове за декарбонизация за периода 2022 – 2030 г., с участието на националните партньори, който да проследява синергията на финансовите ресурси от различните инструменти,  отчитайки новите условия при растящи цени на ресурси и енергия, за да могат реално да допринесат както за модернизация и устойчиво развитие на икономиката, така и за създаване на нови работни места.

3.6 Изработване в сътрудничество със социалните партньори на Национален план за устойчив преход и икономическо развитие на национално, секторно и фирмено ниво.

Уважаеми г-н министър-председател, 

Гореизложените теми, разбира се, далеч не изчерпват проблематиката, по която трябва да си сътрудничим, както в настоящия момент, така и в течение на  мандата, през който ще функционира  управлявания от Вас служебен кабинет. Ето защо заявявам готовността на КНСБ да обсъдим и обсъждаме в бъдеще всеки въпрос, по който Вие бихте желал да чуете нашето мнение, виждания и предложения.

Оставам в очакване на бързата Ви положителна реакция за среща още през следващите дни!

 

 С уважение, 

Пламен Димитров, 

Президент на КНСБ