ВОН-КНСБ постигна 1500 лв. начална заплата за асистент

Минималната заплата за преподавател във висше училище се увеличава от 1300 на 1500 лева със задна дата от 1 юли 2022 г., след като правителството в оставка вчера отпусна още 20 млн. лева за възнагражденията на академичния състав в държавните университети. Парите ще бъдат насочени за повишаване на заплатите както на асистентите, така и на останалите преподаватели.

Зад предложенията за ръст на възнагражденията и отпускането на допълнителни средства с актуализацията на бюджета стои Национален браншови синдикат ВОН-КНСБ. От синдиката инициираха преговори в края на юли със социалните партньори, за да бъде договорен ръст на началното основно месечно възнаграждение по академични длъжности.

Предстои договаряне на ръста на заплатите и за останалите академични длъжности, обясни лидерът на ВОН доц. д-р инж. Лиляна Вълчева. От синдиката настояват за Доцент и Професор началните възнаграждения да станат съответно 1740 лв. и 1940 лв.

Допълнителните 20 млн. лв., предвидени за ръст на заплатите на преподавателите с постановлението на Министерския съвет от вчера, ще бъдат предоставени на 33 държавни висши училища с общо 11 512 души академичен състав, от които 1956 асистенти.

Държавните висши училища и научните организации ще получат и 5,2 млн. лв., за да увеличат докторантските стипендии от 750 на 1000 лв., реши още правителството. Повишението бе заложено при актуализацията на бюджета. Повече пари ще вземат 3259 докторанти в редовна форма на обучение в държавни университети и на 223 докторанти в редовна форма на обучение в научни организации. Увеличението е свързано с по-високите разходи за издръжка на живот и влиза в сила от 1 юли 2022 г. През последните над 10 г. докторантските стипендии бяха 500 лв.

Със същото постановление на правителството се дават и 1,8 млн. лв. за увеличение на отпусканите от държавата средства за наеми и хранене в 34 студентски общежития и 20 стола, управлявани от „Студентски столове и общежития“ ЕАД. За допълнителните средства при актуализацията на бюджета също настояха от ВОН-КНСБ.