Отдаване под наем на почивна станция на СО в “Аурубис България” в Поморие

Синдикалната организация на КНСБ в “Аурубис България” АД обявява търг за отдаване под наем на почивната ѝ станция в град Поморие.

За повече информация  и получаване на тръжна документация: в офиса на СО на КНСБ в “Аурубис България” АД , тел. 0728 6 2242, e-mail: KNSB@aurubis.com.

Срокът за прием на документи е до 26 август 2022 г.