КНСБ сключи три КТД в Благоевград – за Фолклорен ансамбъл „Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд

На 9 август синдикалните организации към КНСБ във Фолклорен ансамбъл „Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд договориха с кмета на община Благоевград Илко Стоянов нови колективни трудови договори.

В последния ден от преговорите заедно с председателите на синдикалните организации в разговорите участваха и вицепрезидентът на конфедерацията Тодор Капитанов, председателите на Съюза на българските музикални и танцови дейци Станислав Почекански и на НСФ „Култура“ Борис Начев и и.д. областният координатор на КНСБ за Благоевград Силвия Христова, с чиято помощ се осъществи сключването на колективните договори, каквито за последните 10 години нямаше в тези културни институти.

Според клаузите в трите договора, в рамките на една година поетапно ще бъдат достигнати началните основни месечни възнаграждения, договорени в Браншовия КТД, със съответните коефициенти по категории персонал. Още по време на преговорите основните работни заблати на работещите в културните институти бяха увеличени с 15%.

Страните се споразумяха размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит да е 1.1% за всяка прослужена година. Договорено бе и при прекратяване на трудовия договор след придобиване право на пенсия, служителят да има право на обезщетение при трудов стаж до 10 години в размер на шест работни заплати, а за над 10 години – десет работни заплати.

Договореностите в КТД включват и ползването на платен годишен отпуск в размер на 44 дни за художествено-творческия персонал и 34 дни за художествено-техническия персонал. Страните договориха социални придобивки като средства за СБКО в размер на 3%, работно и репетиционно облекло и др. Колективните трудови договори се подписаха за срок от две години и действат от деня на подписването им. И в трите се съдържа клауза, според която работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.