КНСБ обсъди с министър Росица Велкова състоянието на държавния бюджет

Държавният бюджет, минималната работна заплата, проблемите и решенията в енергетиката в контекста на фискалната рамка. Това бяха част от темите, които КНСБ обсъди днес със служебния министър на финансите Росица Велкова. В срещата участваха главният икономист на конфедерацията и директор на ИССИ Любослав Костов и енергийният експерт Антон Иванов.

Обсъдена бе необходимостта от актуализация на бюджета за тази година, за каквато КНСБ настоява, за да бъдат подпомогнати уязвимите социални групи и компенсирани доходите заради високата инфлация. Предмет на разговора бе и изготвянето на обща политика по доходите, а не провеждането ѝ на парче.

Във връзка с рисковете за изпълнение на бюджета страните обсъдиха и редица теми от сектор енергетика. Високите цени на електрическата енергия на Европейските борси, които оказват пряко влияние и у нас, но прилагането на модела на регулирани цени за бита, омекотява натиска за домакинствата, посочи Антон Иванов. Беше обърнато внимание, че компенсациите за консуматорите на свободен пазар се осъществяват само от държавните компании, които започват да изпитват затруднения. В системата на електроенергетиката има дружества, които също са под натиск от високите цени – като мрежовите и мините, поради което е необходимо да се следи общият баланс на разходите, за да не се допускат нови дефицити.

Коментирано бе, че възможностите за компенсиране на цените на природния газ са твърде ограничени, включително за хилядите битови потребители. Към това се добавя и рискът за доставки през зимата, във връзка с което бе обсъден рискът за намаление на потреблението на природен газ, особенно при топлофикациите.

Иванов посочи още, че с оглед на планирането на рамката за бюджета за следващата година е важно да се подготовят промените в законодателството в сектор енергетика. Поради предвижданите дълбоки реформи е важно предложенията да се обсъждат със социалните партньори и да не се допускат прибързани действия при либерализиране на  пазара на електрическа енергия, както и ускоряване на процеса на извеждане на въглищни мощности. По тези теми КНСБ ще търси по-задълбочено обсъждане с министерство на енергетиката.

Росица Велкова представи приоритетите в работата на Министерството на финансите през следващите няколко месеца и подчерта важността на ползотворния диалог и ефективно партньорство със социалните партньори.