Честит професионален празник на българските миньори!

Днес честваме Деня на миньора. 18 август е професионалният празник на всички въглекопачи, рудодобивници, специалисти и служители от геоложките проучвания, от научните и проектантските институти от бранша.

Преди повече от век по инициатива на пернишките въглекопачи цар Фердинанд издава Указ, който определя датата, на която се отбелязва Успение на Св. Иван Рилски, за празник на българските миньори. Патрон е най-българският светец, чиито отличителни черти са твърдостта, волята, състраданието и човеколюбието. Такива са и качествата на отдалите се на тази тежка и отговорна професия.

Публикуваме поздравителен адрес от президента на КНСБ Пламен Димитров до Федерацията на независимите синдикати на миньорите:

 

Уважаеми господин Вълчев, 

Скъпи приятели синдикалисти, 

С огромно удоволствие Ви поздравявам от името на ръководството на КНСБ и лично от свое име по повод честването на Деня на миньора – ден за почит пред труда на всички въглекопачи, рудодобивници, специалисти и служители от геоложките проучвания, от научните и проектантските институти от бранша!

Определянето на 18 август за Ваш професионален празник се случва по инициатива на пернишките въглекопачи преди повече от век с издаването на Указ от цар Фердинанд. Оттогава до днес вие доказвате авторитета и ключовото значение на миньорската професия и трудолюбивостта и волята на миньора.

Ние, синдикалистите, имаме една основна мисия – да защитаваме интересите на работниците, независимо от политическите и икономическите условия, в които сме поставени. Благодарение на Федерацията на независимите синдикати на миньорите бяха извоювани по-високи доходи и подобряване на условията на труд за българските добивници.

Последните години сме изправени пред сериозни предизвикателства. От една страна, изходът от борбата за справедлив зелен преход е в нашите ръце. Запазването на работните места, осигуряването на възможности за квалификация и преквалификация и надделяването над необмислените политически решения зависят от нашата воля и нашата експертиза. От друга страна, предвид тежката и непредвидима световна социално-икономическа обстановка, ние трябва да отстояваме твърдо факта, че въгледобивната промишленост е в основата на стабилността на страната и не е време за прибързани действия от страна на отговорните институции.

Днешният ден е повод да изкажа искрената си благодарност към всички вас за професионализма, високите постижения и несломимата ви борбеност. Заедно ще направим всичко възможно, за да постигнем справедливо бъдеще за българските миньори!

Скъпи приятели,

Защитавайте все така достойнствата на миньорската професия. Нека на този празник си пожелаем заслужени успехи с малко късмет и още повече неуморен труд!

Бъдете здрави!

Пламен Димитров, 

Президент на КНСБ