10 безработни лица бяха обучени за “помощник-възпитател” в Брегово

Регионалният съвет на КНСБ-Видин раздаде удостоверения за професионално обучение по професията “помощник-възпитател” на 10 безработни лица от община Брегово.

Те бяха обучени по проекта на КНСБ “С нови и зелени екологични знания и умения към нова заетост” в партньорство с Агенцията по заетостта. Той е част от Националния план за действие по заетостта за 2022г. Курсовете стартираха на 6 юни в цялата страна.

Основна цел на проекта е развитие на човешкия капитал според потребностите на икономиката и бърза адаптация към промените в търсенето на работна сила, съобразено с новите технологии, и осигуряване на устойчива заетост. Особен акцент са зелените и дигитални трансформации. Бенефициентите ще бъдат насочени към екологично мислене, към формиране на екологични нагласи в живота и трудовата дейност. Така ще се осигури бърза и успешна адаптация към трансформиращите се работни места, което ще доведе до превенция на продължително безработните, социалното им изключване, инвестиране в хората и тяхното образование.