КНСБ-Благоевград раздаде удостоверенията за завършено професионално обучение на 75 безработни лица

След успешно проведен изпит по теория и практика днес КНСБ-Благоевград раздаде удостоверенията за завършено професионално обучение по професия “еколог“ на 15 безработни лица от Симитли и на 30 курсисти от Гоце Делчев.

Те бяха обучени по проект на КНСБ „С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”, включен в Националния план за действие по заетостта през 2022г.

В рамките на същия проект в гр. Петрич бяха обучени и получиха своите удостоверения 15 безработни лица, завършили курс за добиване на квалификация по професия „оператор на компютър“, и 15 по професия „помощник в строителството“.

Проектът има за цел осигуряване на бърз преход на безработните лица към заетост чрез представяне на пакети от обучения с цел повишаване на пригодността и адаптивността им за последваща заетост и подготовка за бъдещи промени на пазара на труда чрез придобиване на дигитални, зелени и екологични умения.