С 24% увеличават заплатите в детско и училищно здравеопазване в Бургас

С 24% ще бъдат увеличени трудовите възнаграждения на всички служители и медицинските сестри в самостоятелни детски ясли, в яслени групи към детски градини и в здравни кабинети в училищата в Бургас. Представителите на синдикатите в здравеопазването, сред които бе областният координатор на ФСЗ д-р Татяна Николова, и кметът на града Димитър Николов подписаха днес нов анекс към колективния трудов договор на общинските медицински професионалисти по здравни грижи.

Според новия документ началните основни месечни заплати ще бъдат повишени:

  • от 1235 лв. на 1600 лв. за медицинска сестра в детски градини и училища;
  • от 1284 лв. на 1620 лв. за медицинска сестра в самостоятелна детска ясла и яслена група в детска градина;
  • от 1588 лв. на 2070 лв. за училищен лекар.

Договорените днес по-високи трудови възнаграждения в новия трудов договор влизат в сила със задна дата от 1 юли тази година.

Димитър Николов благодари на синдикатите в сферата на здравеопазването за активната позиция и за ползотворното им партньорство с общинската администрация.

С подписването на настоящия анекс се надвишава значително договореното трудово възнаграждение в националното браншово споразумение. Това е второ за годината увеличение на заплащането за медицинските специалисти след сключения през април анекс. Всички останали трудови условия и придобивки се запазват, както е разписано в действащия КТД.

Синдикалистите също изразиха своята благодарност към кмета на Бургас за постоянния диалог и разбиране на браншовите проблеми, както и за положените усилия за подобряване на трудовото възнаграждение в сферата.

Снимки: Интернет страница на Община Бургас