Становище на КНСБ по повод дискусията за ограничаване на износа на ток

Във връзка с отправен призив към служебното правителство България да ограничи износа на ток и последвалата публична дискусия КНСБ изразява следното становище:

Статистиката показва, че при товари около 4000 MW, ако спре износът на ток, ще трябва да се ограничи производството от топлоелектрическите централи на въглища. Същевременно цените на българския пазар няма да се намалят, защото страната ни е свързана с останалите пазари. Това означава, че при намалено производство у нас, регионалните цени ще скочат и нашата индустрия ще плаща повече, но вече приходите за компенсации ще бъдат твърде ограничени. Не трябва да се забравя, че и мрежовите дружества изпитват все по голяма тежест от ценовите разлики на регулаторно определената им цена за потребители и реалните цени на пазара, така че енергийната система ще трябва да балансира и този дефицит.

Възможността за работа на ТЕЦ в комплекса „Марица изток“ осигурява баланса на системата, а с приходите от износ централите покриват напълно разходите си. Припомняме, че през август миналата година се настояваше държавната „Марица Изток 2“ да пусне всичките си блокове, за да осигури ликвидност на пазара.

Спирането на износа сега, от една страна, не е обосновано с каквато и да е криза на вътрешния пазар, а от друга, ще доведе до значителни финансови загуби.

Ако такова действие се съпроводи и с ограничаване на пазарната ни интеграция, България ще бъде санкционирана от ЕК, така че финансовите загуби ще се увеличат значително.

Ето защо КНСБ се разграничава от предложението България да ограничи износа на електроенергия и призовава за разумна и експертна дискусия.

Решения на ограничените възможности за компенсации следва да се търсят както с въвеждане на специална платформа за дългосрочни договори на Българска независима енергийна борса, така и с ограничаване на компенсациите до засегнатите структуроопределящи индустрии.