Норвежките и българските партньори по проект “Отговорен социален диалог за достоен живот” ще се срещнат във Варна

От 29 до 31 август 2022 г. в гр. Варна се провежда трета присъствена среща на партньорите по проект 2019/101835 “Отговорен социален диалог за достоен живот” (Re-dial). В нея ще вземат участие Янина Уннли от Норвежката конфедерация на профсъюзите LO и Ролф Негорд от Конфедерацията на норвежките предприятия NHO, президентът на КНСБ Пламен Димитров, Юлия Симеонова, Анна Ковачева и Мария Радева от конфедерацията, Мартин Стоянов от БСК и представители на Стопанска камара Варна.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров ще фокусира вниманието върху резултатите от двугодишния проект, който надхвърли планираните цели и индикатори и вече има 666 съвместно обучени социални партньори, 56 двустранни консултации и широк обхват на кампанията „Социален диалог“ в петте пилотни региона: Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София.

В края на юли 2022 г. национално представителните социални партньори в България обсъдиха в рамките на проекта с водеща организация КНСБ и основен партньор БСК актуализиране на Националното тристранно споразумение, което да бъде предложено след изборите на предстоящото правителство.

Тази практика съществува в Норвегия от 1935 г., където Норвежката конфедерация на профсъюзите LO и Конфедерацията на норвежките предприятия NHO сключват Основно споразумение (Basic agreement LO – NHO) със силата на “Конституция” на трудовия живот в партньорската държава, а правителството създава условия то да бъде осъществявано. Основното споразумение се предоговаря на всеки 4 години и съдържа:

 • Задължение за мир, право на синдикализиране/организиране и договаряне с повече от 200 КТД на национално равнище;
 • Процедури за преговори и процедури за разрешаване на конфликти;
 • Участие на работниците; право на сътрудничество, информиране и консултиране;
 • 7 Допълнителни споразумения, между които: Общо споразумение за технологично развитие и компютризирани системи.

В Норвегия функционират от:

 • 1915 г. Трудов съд с участие на страните по колективния трудов договор;
 • 1962 г. Комитет за социален диалог, воден от Министър председателя;
 • 1968 г. Технически комитет по заплащане и макроикономика;
 • 1969 г. Синдикализиране;
 • 1970 г. Тристранно управление на професионалното обучение;
 • 1971 г. Тристранно споразумение за предотвратяване на отпуск по болест;
 • 1972 г. Криминализиране на кражбите на заплати;
 • 1973 г. Ограничение на агенциите за временна заетост и др.

През септември предстои проучвателно посещение за по-задълбочено запознаване с практики на организиране, привличане, колективно трудово договаряне, дигиталната и зелена трансформация в Норвегия.

През октомври 2022 г. ще се проведе международна заключителна конференция за представяне на резултатите от 10-годишното проектно сътрудничество между 4-те национално представителни организации на национално равнище в Норвегия и България, които са членове на Европейската конфедерация на профсъюзите и на BusinessEurope.

 

Проектът е подпомогнат от Норвегия чрез Норвежки безвъзмездни средства 2014-2021 г., в рамките на програма “Социален диалог– Достоен труд”