Приключи деветото издание на форума на СБУ, посветен на извънкласните и извънучилищните дейности

От 26 до 31 август 2022 г. в к.к. Албена Синдикатът на българските учители за девета поредна година проведе емблематичния си форум-семинар, посветен на системата на предучилищното и училищното образование. На тържествена церемония вчера бяха връчени и наградите на отличените в деветото издание на международния конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците“. Той е организиран от СБУ, под патронажа на Министерството на образованието и науката, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“.

Едноименният конкурс тази година бе на тема „Аспекти на приложението на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности – възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците“.  Номинираните за призовите места представиха публично своите разработки.

На събитието присъстваха председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева; националният секртар на КНСБ в направление „Правна закрила, КТД и колективни трудови спорове“ Величка Микова; държавеният  експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката Благовеста Борчева, директорът на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна Лилия Христова; директорът на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Димитър Веселинов и др.

В единствения по рода си форум участваха над 220 учители, директори и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, както и с ученици от I до XII клас. Всички те мултиплицираха добри педагогически практики и споделиха своя творчески и професионален опит при прилагането на проектно-базирания подход в извънкласните и извънучилищните дейности.

В своето приветствие на официалното закриване на форума Янка Такева подчерта важността на българския учител и неговата незаменима и водеща роля в развитието на нашето общество и отправи своите и специалните поздрави на президента на КНСБ Пламен Димитров към отличените учители и директори на образователни институции и участниците в Деветия международен конкурс на СБУ.

Тя акцентира, че и тази година значимата за учителската общност проява събира най-добрите практики в извънкласните и извънучилищните занимания в цялата страна и насочва вниманието към съчетаването на няколко актуални приоритетни политики на СБУ, сред които използването на проектно-базираното обучение като цялостна стратегия за учене и активизиране на познавателния потенциал на децата и учениците.

Синдикатът има регистрирана обучителна програма, отговаряща на тази тематика, и е провел множество обучения и квалификационни форми през годините, вкл. в своята Постоянна академия за науки и иновации в образованието (ПАНИО), която през 2022 г. чества десетилетие от създаването си. Другата съществена част от политиките на СБУ неизменно е възпитанието в общочовешки ценности на децата и учениците, а това е и една от най-големите мисии на СБУ и българското учителство, подчерта Янка Такева. Ето защо Синдикатът обръща специално внимание на педагогическите специалисти, посвещаващи се на заниманията по интереси, които правят и невъзможното във всяко село или град, за да могат в обществото ни да израстват достойни, критично мислещи, креативни и иновативни личности и добри граждани, които обичат България, нейните традиции, обичаи и вечни завети, завърши председателят на СБУ.

Официални гости на събитието бяха председателят на Общинския координационен съвет на СБУ-Варна и областен координатор на синдиката за областта Веселин Рашев; председателят на ОбКС на СБУ-Добрич и областен координатор за област Добрич Павлина Димова; преподавателят в ДИУУ д-р Георги Кожухаров и изявени образователни лидери.

По време на официалната церемония бяха връчени специалните награди на Председателя на Синдиката на българските учители в категориите „Подготвителна група в детска градина/училище“, „Извънкласни дейности – I-XII клас“, „Извънучилищни институции“ и категорията за научно есе на тема „Учителят на бъдещето“. Раздадени бяха също специалните грамоти и награди на МОН. Отличия бяха присъдени и от от авторитетното жури на конкурса с председател проф. д-р Нели Бояджиева. Награди имаше и от страна на публиката, а партньори на Синдиката също връчиха своите призове.

Форумът завърши с пожелания за успешна и здрава 2022/2023 учебна година, сили и мотивация за постигане на непрекъснати успехи в учителското поприще в подкрепа на децата на България. Организаторите обещаха, че в юбилейното издание на международния конкурс българските учители ще защитят отново престижа на най-достойната професия, своята иновативност, креативност и отлични постижения в извънкласните и извънучилищните дейности, които изграждат устойчиви ценности, развиват таланти, спасяват застрашените от отпадане от училище деца и ученици и допринасят за успеха на българското образование.

 

Повече информация за значимия форум очаквайте на страниците на в. „Учителско дело“.