Обсъдени бяха възможностите за ръст на заплатите в община Казанлък

Общинският координатор на КНСБ в Казанлък Николай Маринов и конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Цветанка Пискова обсъдиха вчера с кмета на града Галина Стоянова и нейния екип възможностите за увеличение на заплатите в общинските структури.

Срещата бе по инициатива на синдикатите заради необходимостта от ръст на възнагражденията в различните звена – здравеопазване, култура, общинска администрация.

Постигнато бе съгласие след изготвяне на конкретни разчети и анализ по отделните браншове да се проведат нови разговори, на които да бъдат договорени конкретни възможности за ръст на доходите, съобразен с растящата инфлация. Според двете страни увеличенията на възнагражденията трябва да бъдат балансирани за всички общински служители, включително и за второстепенни разпоредители.

Отрасловите заплати в сферата на здравеопазването – на медицинските сестри в детски ясли и детски градини и на специалистите в здравни кабинети в Общината, са повишени три пъти през 2022 г. – от април, юли и предстои от септември. Основна месечна заплата за медицинска сестра достигна 1450 лева.

 

Снимки: Община Казанлък