ЕКП: Правото на стачка в ЕС може да бъде застрашено от нов закон

Правото на стачка може да бъде подкопано от ново законодателство на ЕС, което цели да гарантира, че единният пазар може да устои на кризи като пандемията от ковид, алармират от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Утре се очаква ЕК ще публикува предложението си за регламент за извънреден инструмент за единния пазар. С него ще се въведат извънредни мерки за гарантиране на свободното движение, както и за наличието на основни стоки и услуги по време на всяка бъдеща криза.

Като част от реформата комисията планира да отмени съществуващ регламент* относно функционирането на единния пазар, който изрично защитава правото на стачка. Подобна гаранция не е включена в новото законодателство, посочват от ЕКП.

Оттам изразяват загриженост, че това би означавало, че една стачка може да се счита за “криза”, което би подкопало колективните действия в нарушение на международните права, като например Хартата на основните права и Социалната харта на самия ЕС.

Ето защо ЕКП е изпратила писмо до Европейската комисия, в което я призовава да гарантира, че правото на стачка е защитено в новото законодателство.

Конфедералният секретар на конфедерацията Изабел Шьоман заяви: “Ковид пандемията и войната в Украйна показаха значението на колективните трудови договори, за да се осигури устойчива икономика, която да отговаря на нуждите на работниците и гражданите по време на такива кризи. Правото на стачка е неразривно свързано с правото на работниците на колективно договаряне и като такова не може да бъде ограничавано от мерки за непредвидени ситуации. Подготвеността и реакцията при кризи никога не трябва да се използват като средство за подкопаване или отлагане на основни права. Зачитането на трудовите права е от основно значение за социалната пазарна икономика на ЕС и никога не може да се третира като пречка за функционирането на единния пазар. Ето защо ЕКП призовава Комисията да засили гаранциите за основните права в това законодателство, особено когато става въпрос за социални, работнически и синдикални права.”

 

* Става въпрос за член 2 от Регламент 2679/98 (известен като Регламента за ягодите/ “Strawberry” Regulation) относно функционирането на държавите от вътрешния пазар, който гласи: “Настоящият регламент не може да се тълкува като засягащ по какъвто и да е начин упражняването на основните права, признати в държавите-членки, включително правото или свободата на стачка. Тези права могат да включват и правото или свободата да се предприемат други действия, обхванати от специфичните системи за индустриални отношения в държавите членки.”