С анекс към КТД: Вдигат със задна дата заплатите в детско и училищно здравеопазване в Шумен

Днес се проведоха срещи с ръководството на Община Шумен за сключване на анекси към Колективните трудови договори на работещите в Детско и училищно здравеопазване и Детските ясли в град Шумен.

Договорено бе заплатите на медицинските специалисти в училищата, детските градини и яслите в града да достигнат възнагражденията, определени в Отрасловия Колективен трудов договор в здравеопазването. Корекцията ще е със задна дата от 1 май тази година. Ръстът на възнагражденията на медицинските специалисти за една година е с 42%, аналогичен е процентът и на другите работещи в тези структури.

Достигнатото е резултат от добрия социален диалог с кмета на Шумен Любомир Христов, зам.-кмета по социални дейности и здравеопазване д-р Светлана Маркова, директорът на Дирекция “Социална политика и здравеопазване” Петранка Петрова, както и на останалата администрация, свързана с договарянето. Регионалният съвет на КНСБ в Шумен им благодари за професионализма, социалната чувствителност, отговорност и разбирането в тези трудни времена.