Европейският парламент одобри Директивата за адекватните минимални работни заплати

Дългоочакваната Директива за адекватните минимални работни заплати днес бе одобрена окончателно от Европейския парламент с убедително мнозинство от 505 гласа в нейна подкрепа. 92-ма от членовете на парламента гласуваха против, а 44 – въздържали се.

КНСБ настоява от години за приемането ѝ като важна крачка за премахване на ниските доходи, постигане на достойни възнаграждения и насърчаване на колективното договаряне.

Това е ключово решение в борбата с кризата с високите разходи за живот, коментираха от Европейската конфедерация на профсъюзите. Преди ден от там разпространиха анализ, който показва, че най-нископлатените работници в Европа страдат силно от високата инфлация и драстичното намаляване на покупателната способност и това е довело до намаляване на реалната стойност на законоустановените минимални заплати.

Директивата предвижда:

– Минималната заплата да е поне 50% от средната в съответната страна. Държавите-членки да проверяват адекватността на законоустановените минимални заплати, като вземат предвид покупателната способност и разходите за живот;

– От всяка страна в ЕС да се изисква да насърчават колективното договаряне и да се борят с възпрепятстването на синдикалната дейност, а обхватът на колективното договаряне трябва да е 80%. Всички страни под този процент, сред които и България, ще трябва да изготвят план за действие в подкрепа на колективното договаряне и постигане на този обхват;

– Засилване на участието на синдикатите в определянето и актуализирането на законоустановените минимални заплати;

– Изискване към дружествата, които получават договори за обществени поръчки, да спазват правото на организиране на работниците и колективно договаряне в съответствие с конвенции 87 и 98 на МОТ.

Последната стъпка от двугодишния процес по приемането на директивата е нейното одобрение от Европейския съвет, което се очаква да стане през следващите седмици.

“Държавите-членки трябва да се заемат сериозно с повишаването на заплатите, не бива да чакат две години, преди да приложат директивата. Те трябва да предприемат действия сега, за да увеличат законоустановените минимални заплати и да насърчат колективното договаряне. Заплатите не трябва да оставят работниците и техните семейства да живеят в бедност, а това е реалност в цяла Европа от дълго време. Тази директива е навременна подкрепа за милионите хора, които се борят да отопляват домовете си и да изхранват семействата си. Не само чрез осигуряване на адекватни минимални заплати, но и чрез укрепване на колективното трудово договаряне като най-доброто решение за постигане на наистина справедливо заплащане за всички. Сега настояваме министрите да подпишат тази директива, за да могат работещите хора да започнат да усещат ползите от нея възможно най-скоро. Директивата изпълнява Европейския стълб на социалните права и показва, че той е нещо повече от политически лозунг”, коментира Естер Линч, зам.-генерален секретар на ЕКП.