Стартира проект “Подобряване на колективното договаряне в ЕС. Сравнение на различни режими на индустриални отношения”

Днес, ден след като Европейският парламент гласува Директивата за адекватни минимални работни заплати, стартира проектът на КНСБ ImproCollBarПодобряване на колективното договаряне в Европейския съюз. Сравнение на различни режими на индустриални отношения. Той има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 7 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция, Франция, Италия и Хърватска) чрез сравнително изследване на факторите и механизмите, които подобряват обхвата и покритието на колективното договаряне в различни режими на индустриални отношения, в контекста на Директивата и пандемията от Covid-19. Проучването и анализът на колективното договаряне на ниво ЕС ще бъдат извършени чрез сравняване на национални доклади от седемте партньорски страни в контекста на европейската инициатива за адекватни минимални заплати за всички работници в ЕС.

В следващите две години проектът ще насърчи обмена на информация, опит и знания между основните участници в индустриални отношения (организации на социалните партньори), за да се развият и засилят по-справедливи индустриални отношения в Европа, свързани по-специално с функционирането и ефектите от координирането на колективното договаряне на различни нива и територии.

Резултатите от проекта ще допринесат за преосмислянето на стратегиите на националните синдикати, свързани с подобряването на колективното договаряне като цяло. Именно това подчерта и президентът на КНСБ Пламен Димитров в речта си пред синдикалисти и представители на изследователски институти и университети – партньори, които участваха в първата среща по проекта. Участниците бяха приветствани и от директора на ИССИ д-р Любослав Костов.

Основната изследователска дейност по проекта ще се координира и осъществява от силен изследователски екип от ИССИ.