МКП: Правителствата да започнат реформи заради разликата в заплащането между половете

На днешния Международен ден на равното заплащане Международната конфедерация на профсъюзите призовава всички правителства да приемат закони и реформи за преодоляване на продължаващата глобална разлика в заплащането на жените и мъжете от над 20%.

Системната дискриминация, подценяването на труда на жените и непропорционално големият дял на неплатените грижи са основните причини за разликата в заплащането на жените и мъжете.

Неравенството е още по-голямо при жените с многобройни и пресичащи се идентичности и в секторите, в които те преобладават, като например здравеопазването и грижите. В тях разликата в заплащането на жените и мъжете е 24%.

По-голямата част от жените работят на несигурни и неформални работни места с неадекватно минимално заплащане и ограничен или никакъв достъп до социална защита, посочват още от МКП.

Освен това различията между половете са се увеличили и поради непропорционалната заетост и загубата на доходи за жените вследствие на икономическите последици от ковид пандемията.

Преодоляването на разликата в заплащането между половете е в основата на Новия социален договор, който изисква справедливост при заплащането и на програмата за преобразуване на равнопоставеността на половете за възстановяване и устойчивост, приета от 4-тата Световна конференция на жените на МКП, напомнят от международната конфедерация.

Оттам призовават за създаване на нови работни места за жени, за всеобщ достъп до качествени обществени здравни услуги и грижи, за адекватни минимални работни заплати и за всеобща социална закрила.

В Европейския съюз синдикатите водят кампания за приемането на силна директива на ЕС за прозрачност на заплащането, посочват от МКП.

Наскоро публикуван доклад на МОТ относно законодателството за прозрачност на заплащането показва, че все повече страни приемат законодателство за равно заплащане, включително Франция, Чили, Литва, САЩ и Исландия.

Всеобщата ратификация и ефективното прилагане на Конвенцията на МОТ за равното заплащане остават основен трудов стандарт за всички държави.