КНСБ настоява: Преговори за по-високи заплати във всяко предприятие!

Националната протестна кампания на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!” продължава в рамките на цялата страна и чрез представителите на конфедерацията в отделните предприятия.

Лидерите на синдикалните организации ще входират писма до ръководните органи на съответните институции и предприятия, с които настояват за увеличение на работните заплати с процент, който покрива размера на кумулативната инфлация в страната.

С писмото се отправя покана за започване на преговори за определяне на размера на възнагражденията чрез механизмите на колективното трудово договаряне.

В отделни предприятия и общински структури писмото е вече внесено. С неговия образец можете да се запознаете тук.