Обсъдени бяха възможностите за ръст на заплатите в община Сливен

Oбластният координатор на КНСБ в гр. Сливен Тодор Иванов и ръководството на СРС към КТ “Подкрепа” обсъдиха вчера с кмета на града Стефан Радев и заместник-кмета Пепа Чиликова възможностите за увеличение на заплатите в общинските структури.

Срещата бе организирана по инициатива на синдикатите поради необходимостта от ръст на възнагражденията в различните звена – здравеопазване, култура, общинска администрация.

Постигнато бе съгласие след изготвяне на нужните разчети и анализ по отделни браншове да бъдат договорени конкретни възможности за повишаване на доходите, съобразено с растящата инфлация.

Заплатите в сферата на детско и училищно здравеопазване – медицински сестри в детски ясли и детски градини, и на специалистите в здравни кабинети в община Сливен са повишени три пъти през 2022 г. – от април, юли и от септември. Основната месечна заплата за медицинска сестра в момента е 1450 лева. В резултат от преговорите ръстът на възнагражденията в общинските администрации пък е както следва: за община Сливен – 1250 лева (6%), за община Нова Загора – 1694 лева (16%), за община Твърдица – 1686 лева (15%), за община Котел – 1412 лева (15%).